Matej Gačnik proti novinarju Alešu Andloviču in odgovornemu uredniku Bojanu Budji, oba Slovenske novice

Razsodba/Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Sonja Merljak Zdovc, Davorin Koron, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Anja Gorenc (člani), je na seji 8. maja 2018, v primeru Matej Gačnik (pritožnik) proti novinarju Alešu Andloviču in Bojanu Budji, odgovornemu uredniku Slovenskih novic, ugotovilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Matej Gačnik (pritožnik) proti novinarju Alešu Andloviču in odgovornemu uredniku Bojanu Budji, oba Slovenske novice

Pritožnik Matej Gačnik meni, da je novinar Aleš Andlovič v članku Med tremi priprtimi ni Marijevega morilca, objavljenem v tiskani izdaji Slovenskih novic 20. januarja 2018 (priložil je članek in naslovnico časopisa) kršil 17., 18. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Iste člene naj bi kršil tudi Bojan Budja, odgovorni urednik tega časopisa, ker ni preprečil kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije.

17. člen kodeksa naj bi kršila, ker je prvi zapisal, drugi pa dopustil objavo imena in priimka umrlega. Novinar je hkrati navedel tudi njegovo starost in objavil fotografijo umorjenega, s čimer je neupravičeno razkril njegovo zasebnost. Pritožnik meni, da za tak poseg v zasebnost ni bil podan javni interes, saj ti podatki za razlago umora niso pomembni, prav tako niso pomembni za občo javnost. Umrli tudi ni bil javna osebnost.
Odgovorni urednik je na naslovnici objavil tudi ime in priimek ter fotografijo umrlega. Njegovo ime in priimek sta bila napisana s črnimi črkami, v barvi smrti, preostalo besedilo pa v zeleni barvi. Pokojnikove osebne podatke naj bi oba uporabila v senzacionalistične namene.

Novinar in urednik naj bi kršila tudi 18. člena kodeksa, saj je v članku in na naslovnici objavil ime in priimek ter fotografijo žrtve nesreče s hudo posledico, smrtjo, s čimer naj v poročilu o predkazenskem postopku ne bi deloval pietetno in občutljivo do žrtve.

Kršitev 22. člena kodeksa je po mnenju pritožnika zakrivil avtor članka Aleš Andlovič. In sicer zato, ker je v članku in na naslovnici objavil fotografijo in ime ter priimek umrlega, s čimer je razkril identiteto žrtve družinske tragedije, ki se je končala s smrtjo.

Novinar in urednik na pritožbo nista odgovorila.

SKLEP:

Aleš Andlovič in Bojan Budja, novinar in odgovorni urednik Slovenskih novic, sta kršila 17., 18. in 22. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Novinar in urednik sta kršila 17. člen kodeksa, saj nista spoštovala zasebnosti žrtve in sta objavila njeno ime, priimek in starost. Za tak poseg v zasebnost ni bil podan javni interes, ker umorjeni ni bil javna oseba. Za opis umora bi bilo popolnoma dovolj, če bi novinar uporabil kratici imena in priimka.

Kršila sta 18. člen kodeksa, saj sta, kot rečeno, namesto začetnic imena in priimka objavila ime v celoti. Prav tako sta objavila njegovo fotografijo, ki sta jo samovoljno, torej brez dovoljenja domačih, vzela iz Facebooka.

Aleš Andlovič in Bojan Budja sta kršila tudi 22. člen kodeksa, ki dodatno narekuje, da naj bodo novinarji posebno previdni in pozorni, ko gre za hude družinske tragedije, kar umor mladega fanta zagotovo je. Njegovo identiteto bi lahko razkrili le s soglasjem svojcev.