Priporočilo o sledenju spreminjanja in odstranjevanja že objavljenih prispevkov v spletnih medijih

Novinarsko častno razsodišče je skupaj z uredniki slovenskih spletnih medijev in po zgledu tujih dobrih praks oblikovalo priporočilo o sledenju spreminjanja in odstranjevanja že objavljenih prispevkov v spletnih medijih.

V preteklosti je bilo, ko je bil časopis poslan v tisk, prepozno za popravke, nove tehnologije pa dopuščajo nenehno spreminjanje besedil na spletu v realnem času. Ob tem se odpirajo nove etične dileme in potreba po novih praksah, ki v teh “novih” razmerah zagotavljajo spoštovanje osnovnih postulatov profesionalnega novinarstva. Možnost spreminjanja prispevkov po objavi se ne sme zlorabiti za objavo nepreverjenih informacij. Skrivanje za tehnologijo, ki omogoča spreminjanje vsebin in tako tudi prikrivanje napak, je po mnenju razsodišča neetično.

Novinarsko častno razsodišče je pri svojem delu ugotovilo, da se že objavljeni novinarski prispevki na spletu dopolnjujejo, popravljajo, spreminjajo se jim naslovi, dodajajo odzivi, brišejo fotografije in podatki, zgodi se, da izgine kar celoten prispevek in nanj kaže le spletni naslov brez vsebine. Vse to se dogaja nepregledno, brez sledenja spremembam, bralec ne ve, kaj je bilo odvzeto ali kaj dodano, kakšna je bila prejšnja verzija prispevka. Novinarsko častno razsodišče se je vprašalo o etičnosti takšne prakse in preverilo, kako te probleme rešujejo verodostojni in odgovorni tuji mediji. Ugotovili smo, da na različne načine zagotavljajo sledljivost popravljanja napak oziroma spreminjanja novinarskih prispevkov. Primer dobre prakse pri nas je Slovenska tiskovna agencija.

Razsodišče želi k takšni praksi vzpodbuditi tudi vse druge slovenske spletne medije, zato je oblikovalo priporočilo o sledenju spreminjanja in odstranjevanja že objavljenih prispevkov v spletnih medijih.