Domen Savič proti novinarki Slovenskih novic Tini Horvat

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Tatjana Pirc, Sonja Merljak Zdovc, Neva Železnik, Nina Jerman in Jernej Rovšek (člani), je na seji 5. junija 2018 v primeru Domen Savič proti novinarki Slovenskih novic Tini Horvat ugotovilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Domen Savič proti novinarki Slovenskih novic Tini Horvat

Domen Savič (v nadaljevanju pritožnik) se je pritožil čez prispevek »V Ljubljani pričakujejo rušilni potres«, objavljen 26. 2. 2018 na spletni strani www.slovenskenovice.si in v časopisu Slovenske novice. V njem avtorica piše o rušilnem potresu, ki ga pričakujejo v Ljubljani, in o podganah, ki da jih je to zimo nenavadno veliko in ki prej kot ljudje začutijo nevarnost ter podzemne premike; tedaj zbežijo na plan in so zato lahko znanilke katastrofalnih potresov.

Pritožnik novinarki očita kršitev 5., 6. in 10. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).

5. člen naj bi kršila s trditvijo v naslovu, da v Ljubljani pričakujejo rušilni potres. Ta trditev nima avtorja, pravi pritožnik, avtor v celotnem članku ne pove, od kod mu ta ideja. Posledično naj bi ta zapis predstavljal nepotrjene informacije oziroma novinarkina ugibanja, ki temeljijo na številu podgan pred kliničnim centrom, čeprav vsi viri v besedilu zanikajo povezavo med številom podgan in napovedjo potresa.

6. člen naj bi kršila, ker iz njenega teksta po mnenju pritžnika bralci ne izvedo, kdo sploh trdi, da Ljubljančani pričakujejo potres, saj lahko iz izjave seizmologa bralci sklepajo, da potresa v Ljubljani ni mogoče napovedati. Še več, pravi pritožnik, odgovori uradnih inštitucij kažejo na to, da nobena strokovno opravljena meritev ne podpira domneve, da Ljubljana pričakuje potres, temveč prav nasprotno – da za to trditev ni podlage.

10. člen naj bi novinarka kršila, ker naj bi naj vsebina naslova potvarjala izjavo seizmologa.
Pritožnik je navedel odlomek iz prispevka, kjer novinarka pravi: Ko ga še povprašamo, ali zadnje dni vendar zaznavajo kakšno posebno potresno dejavnost, morda kakšne nenavadne podzemne premike, nas preseneti s potrditvijo, da je zadnje dni, globalno gledano, res nekaj več potresov, vendar daleč od tega, da bi bilo to kaj nenavadnega. »Premiki so ves čas, vsak dan so tudi potresi, vendar jih ljudje ne čutijo. Seveda pa v Ljubljani rušilni potres pričakujemo, in to zaradi geoloških in zgodovinskih dejavnikov. Povsod, kjer je bil enkrat rušilni potres, bo zagotovo še kdaj. V Ljubljani je to lahko jutri ali pa čez milijon let,« je še razložil seizmolog.

Iz izjave je mogoče sklepati, meni pritožnik, da je po besedah seizmologov Ljubljana na potresno ogroženem področju, vendar pa potresa ni mogoče napovedati. Fraza »jutri ali pa čez milijon let« naj bi pomenila, da potresa v Ljubljani po eni teoriji ne bo še milijon let. To je v nasprotju z grozečim naslovom, da potres seizmologi pričakujejo, iz česar je mogoče sklepati, da obstajajo objektivni razlogi za tako pričakovanje.

Novinarka v svojem odgovoru najprej pojasni, da navedbe pritožnika niso utemeljene, saj da je spoštovala vse določbe Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarka je zapisala, da pritožnik kot sporne citira posamezne navedbe, pri čemer je treba po njenih besedah opozoriti, da večji del teh spornih navedb predstavljajo citirane izjave njenega sogovornika, kar je iz članka jasno razvidno. Vse navedbe v članku so točne in resnične, dodaja novinarka.

Glede domnevne kršitve 5. člena kodeksa (pritožnik ji očita, da trditev v naslovu nima avtorja oziroma da avtor v celotnem članku ne pove, od kod mu ta ideja, posledično naj bi ta zapis predstavljal nepotrjene informacije oziroma njena ugibanja) novinarka odgovarja, da navedeno ne drži. Da v Ljubljani pričakujejo rušilni potres, je za Slovenske novice potrdil seizmolog na ARSO Mladen Živčić. Njegove navedbe je citirala v zadnjem odstavku: »Seveda pa v Ljubljani rušilni potres pričakujemo, in to zaradi geoloških in zgodovinskih dejavnikov. Povsod, kjer je bil enkrat rušilni potres, bo zagotovo še kdaj. V Ljubljani je lahko to jutri ali pa čez milijon let.«

Pri tem pojasnjuje, da naslova članka ni dovoljeno obravnavati ločeno od preostalega dela prispevka. To velja, kot pravi, tudi za navedbo »v Ljubljani rušilni potres pričakujemo«. Vsakemu povprečnemu bralcu, ki prebere celoten tekst, je namreč jasno, da se v Ljubljani pričakuje potres zaradi geoloških in zgodovinskih dejavnikov, in ne zaradi podgan. To pa je, pravi novinarka, v samem članku tudi izrecno zapisala. Trditve pritožnika zato po njenem niso utemeljene.

Novinarka zavrača tudi domnevno kršitev 6. člena kodeksa. Pojasnjuje, da je vir informacij seizmolog na ARSO Mladen Živič, kar je v članku tudi izrecno zapisala. Njegove izjave je v članku citirala, kar je tudi ustrezno označila.

Prav tako zavrača tudi kršitev 10. člena. Naslov članka, pravi novinarka, pomeni zgolj uvod v vsebino celotnega besedila, kar je že pojasnila. Iz vsebine pa jasno izhaja, kot je prav tako že pojasnila, da Ljubljani grozi potres, da se premiki dogajajo ves čas, da Ljubljani potres grozi zaradi geoloških in zgodovinskih dejavnikov, da se potres lahko zgodi jutri ali čez milijon let in da seizmologi odločno zavračajo teorijo, da bi ga lahko napovedale podgane. Navedeno je v prispevku jasno in razločno zapisano in kot tako jasno tudi podpovrečnemu bralcu.

Glede na vse zgoraj navedeno meni, da s prispevkom ni kršila 5., 6. ter 10. člena Novinarskega kodeksa.

SKLEP:

Novinarka ni kršila 5., 6. in 10. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Novinarka ni kršila 5. člena kodeksa, ker ni navajala nepotrjenih informacij, govoric in ugibanj. Novinarka ni kršila 6. člena, ker je navedla vire.
Novinarsko častno razsodišče sicer ugotavlja, da je naslov prispevka senzacionalističen, saj iz njega ni razvidno, kdaj naj bi do rušilnega potresa prišlo oziroma da bo do potresa prišlo, vendar nihče ne ve kdaj. Vendar pa razsodišče meni, da naslov kljub temu ne potvarja vsebine, saj seizmolog v članku potrjuje, da je potres v Ljubljani možen kadarkoli. Razsodišče zato meni, da novinarka ni kršila 10. člena kodeksa.