Igor Selan, novinar Večera, proti novinarju Mateju Regentu in odgovornemu uredniku Dejanu Komesu, spletni medij RTS24 in televizija RTS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Davorin Koron, Neva Železnik, Katarina Vučko, Anja Gorenc, Nina Jerman, Tatjana Pirc, Jernej Rovšek in Sonja Merljak Zdovc (člani), je na seji 19. junija 2018 v primeru Igor Selan proti novinarju Mateju Regentu in odgovornemu uredniku Dejanu Komesu, spletni medij RTS24 in televizija RTS, ugotovilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Igor Selan, novinar Večera, proti novinarju Mateju Regentu in odgovornemu uredniku Dejanu Komesu, spletni medij RTS24 in televizija RTS

Pritožnik navaja, da je 24. januarja 2018 RTS 24 na spletni strani http://rts24.si/2018/lokalno/je-sestevek-vec-lazi-enak-resnici/ in v televizijskem programu objavil prispevek z naslovom Je seštevek več laži enak resnici?, v katerem novinar Matej Regent pod pretvezo, da so o tem poročali lokalni mediji, obračunava s pritožnikovim zasebnim mnenjem, ki ga je objavil na družabnem omrežju Facebook (odgovorni urednik Dejan Komes je Selanovo zahtevo za objavo popravka zavrnil). Pritožnik pojasnjuje, da je članek nastal kot odgovor na njegovo zasebno komunikacijo na družbenem omrežju facebook in dodaja, da ga, čeprav je zaposlen kot novinar časnika Večer, ni mogoče enačiti z lokalnim medijem, kot to počne novinar Matej Regent. Selan poudarja tudi, da novinar Matej Regent pri pripravi prispevka tudi nikoli ni skušal pridobiti njegovega odziva na trditve v članku/TV prispevku. Pritožnik je prepričan, da novinar obračunava z njegovim zasebnim mnenjem, čeprav skuša to zakriti kot mnenje »nekaterih lokalnih medijev«, s čimer da zavaja javnost.

Pritožnik meni, da je novinar Matej Regent kršil 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije s tem, ko ni preveril točnosti informacij. V uvodu članka je zapisal: »Nekateri lokalni mediji so brez podrobne raziskave domnevali, da župan dr. Andrej Fištravec in mestna občina Maribor pri tujih investitorjih nimata pomembne vloge ter da občinske delegacije s potovanji tratijo zgolj denar in čas.« Pritožnik pravi, da se novinar v prispevku sklicuje na njegov zasebni zapis na družbenem omrežju facebook, v katerem pa trditev, da župan Andrej Fištravec in Mestna občina Maribor pri tujih investitorjih nimata pomembne vloge ter da občinske delegacije s potovanji tratijo zgolj denar in čas, ni bila podana. Po mnenju pritožnika je novinar potvoril njegov zapis in navedel neresnično trditev. Hkrati, pravi, je skupaj z odgovornim urednikom Dejanom Komesom zavrnil zahtevek za popravek, s čimer ni izkoristil možnosti za popravo svoje napake.

Pritožnik pravi, da je novinar z istim zapisom kršil tudi 3. člen kodeksa, saj kljub temu, da je osnova za članek njegov zasebni zapis na družbenem omrežju, ni pridobil njegovega odziva, javnosti pa tudi ne pojasnil, ali je odziv skušal pridobiti.

Pritožnik meni, da je novinar z zapisom: »Nekateri lokalni mediji so brez podrobne raziskave domnevali…« kršil tudi 6. člen kodeksa. Pravi, da je zavajal javnost, saj da je iz prispevka razvidno, da vir informacije, na katero se sklicuje, niso lokalni mediji, ampak njegov zapis na družbenem omrežju. Ta se glasi (op. NČR):
»Samo zato, ker ste se slikali z njimi, jih še niste pripeljali v Maribor. Ampak saj razumem vašo vnemo na eni, in paniko na drugi strani. Glede vneme – nenazadnje ste plačani PRovec ekipe. Glede panike – prihajajo volitve in stvari zaenkrat ne kažejo rožnato.«

Matej Regent in Dejan Komes sta na pritožbo odgovorila. Očitke zavračata. Poudarjata, da je pritožnika (kot javno osebnost) v Mariboru mogoče zagotovo povezati s časopisno hišo Večer, kot njenega predstavnika, ter da se njegove objave (na spletu, družbenih ali drugih omrežjih) hitro povežejo z lokalnim medijem Večer kot prevladujočim medijem na območju Maribora in okolice.
Matej Regent in Dejan Komes zavračata očitke o kršitvi 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Poudarjata, da je novinar pritožnika poklical po telefonu in skušal pridobiti njegovo izjavo tudi pred kamero RTS. Pritožniku naj bi bil 30. 1. 2018 posredovan tudi elektronski dopis z vprašanji, na katera se pritožnik ni odzval.
Matej Regent in Dejan Komes zavračata tudi kršitev 6. člena, saj da ni obligatorno v smeri, da mora biti vir objavljen natančno in določno. Pravita, da je več kot očitno, da je pritožnik predstavnik lokalnega medija, ki je podajal svoje komentarje na javnem profilu pod izjavo podžupana Saše Pelka.

SKLEP:

Matej Regent in Dejan Komes sta kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ne pa tudi 3. in 6. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR za razumevanje primera najprej povzema bistvo televizijskega prispevka in tudi spletnega članka, ki sicer nista identična, vendar oba spodbijata trditve, da obiski mariborskih občinskih delegacij v tujini občini niso prinesli drugega kot stroškov. Oba, prispevek in članek, navajata, kako se je občina tega lotila – z ustanovitvijo pisarne Invest in Maribor, ki naj bi v mesto pripeljala kar nekaj investitorjev, nekateri novi pa da se še oglašajo. V TV prispevku in članku objavljajo v okvirčku tudi kratko polemiko med mariborskim podžupanom Sašom Pelkom in Igorjem Selanom (ne da bi omenili, da je Selan Večerov novinar), in sicer na javnem podžupanovem facebook profilu, kjer prvi trdi, da so v Maribor pripeljali kar nekaj investicij, drugi pa o tem dvomi, češ, da so se z investitorji zgolj fotografirali.

Šele pritožba in odgovor nanjo sta Novinarskemu častnemu razsodišču nedvoumno pokazali, kaj je za stavkom »Nekateri lokalni mediji so brez podrobne raziskave domnevali, da župan dr. Andrej Fištravec in mestna občina Maribor pri tujih investitorjih nimata pomembne vloge ter da občinske delegacije s potovanji tratijo zgolj denar in čas.« Iz odgovora je namreč jasno, da je avtor prispevka in članka z »nekateri lokalni mediji« meril zgolj na časnik Večer, Igorja Selana pa z objavo njegovih misli na facebooku prepoznal kot njegovega predstavnika. Nobene potrebe torej ni bilo, da avtor ni povedal, koga dejansko napada in je natančno omembo (Večera) kamufliral v izraz »nekateri lokalni mediji«. Poleg tega nepoučenemu bralcu povezava Igorja Selana z »nekaterimi lokalnimi mediji« ni tako samo po sebi umevna, kot je avtorju prispevka in morda tudi pritožniku. Če je potemtakem Večer tisti, ki naj bi lansiral trditev o zapravljanju denarja s potovanji, bi bilo bolj umestno, da bi namesto Selanovega nastopa na facebooku, kjer ta ni trdil nič takega, objavili takšno trditev, če je bila objavljena v Večeru. Ker v prispevku takega dokazila ni in ker sta zapis na facebooku označila za poročanje lokalnih medijev, sta novinar in urednik kršila 1. člen kodeksa.

Razsodišče pa ne prepozna kršitve 6. člena kodeksa, ki določa, da mora novinar, kadar je le mogoče, navesti vir informacije. Sporni prispevek v osnovi govori o načrtovanih investicijah v Mariboru. Za uvodni stavek, ki je za pritožnika v tem pogledu sporen (Nekateri lokalni mediji so brez podrobne raziskave domnevali …) pa je novinar en vir navedel (Selanov odziv na facebooku), vendar ta ni točen, kar je razsodišče že prepoznalo kot kršitev 1. člena kodeksa.

Razsodišče ni presodilo, da bi novinar in njegov urednik kršila 3. člen kodeksa, saj nobena od objavljenih trditev ni huda obtožba, za katero bi moral pridobiti odziv prizadetega, poleg tega pa je ta odziv novinar celo poskušal pridobiti, vendar se Igor Selan na telefonski klic in elektronsko sporočilo ni odzval.

NČR znova opozarja, da popravek, ki sledi zakonski obvezi medija, ne zadosti zahtevam 1. člena kodeksa, ki od novinarja zahteva, da napako popravi samoiniciativno. Poleg tega ni nujno, da so v popravku navedena dejstva tudi resnična.