Zavržba pritožbe Matjaža Šiška proti C. Š., Jožetu Biščaku in Borisu Tomašiču, nova24tv.si

NČR je 10. maja 2018 prejelo pritožbo Matjaža Šiška, v kateri novinarjem C. Š. (ime in priimek novinarja nista javno objavljena), Jožetu Biščaku in Borisu Tomašiču v prispevku z naslovom
Panika v tovarni Rog, kjer je prišlo do napada z nožem – po besedah policije je napadalec “arabskega videza” še vedno na begu!, objavljenem 18. aprilu 2018 na nova24tv.si, očita kršenje 20. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.