Zavržba pritožb Tive Vlaj in Mihe Pongraca proti Jožetu Biščaku, nova24tv.si

NČR je 18. maja 2018 prejelo pritožbo Tive Vlaj, 22. maja 2018 pa pritožbo Mihe Pongraca, v katerih novinarju Jožetu Biščaku v prispevku z naslovom “Kaj boste posiljenemu otroku odgovorili, ko vas bodo nekoč vprašal: Mami, ati koga sta volila 3. junija 2018?“, objavljenem 17. maja 2018 na nova24tv.si, očitata kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnika svojih pritožb kljub pozivu k dopolnitvi nista ustrezno dopolnila, zato ju je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.