Zavržba pritožbe Tive Vlaj proti Jožetu Biščaku, nova24tv.si

NČR je 18. maja 2018 prejelo pritožbo Tive Vlaj, v kateri novinarju Jožetu Biščaku v prispevku z naslovom “Kaj boste posiljenemu otroku odgovorili, ko vas bodo nekoč vprašal: Mami, ati koga sta volila 3. junija 2018?“, objavljenem 17. maja 2018 na nova24tv.si, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.