Zavržba pritožbe Anje Bedenčič proti Roku Nosetu (Dolenjski list)

NČR je 5. avgusta 2018 prejelo pritožbo Anje Bedenčič, v katerih novinarju Roku Nosetu (Dolenjski list) v prispevku z naslovom “Mladi vse pogosteje opuščajo vinograde“, objavljenem 4. avgusta 2018 na portalu lokalno.si in 10. maja 2018 v Dolenjskem listu, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.