Marina Kmet proti novinarki Zasavske Onlajn Novice (ZON) Neži Šabanovič Grmšek

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Davorin Koron, Tatjana Pirc, Sonja Merljak Zdovc, Neva Železnik, Jernej Rovšek (člani), je na seji 11. decembra 2018 v primeru Marina Kmet proti novinarki Zasavske Onlajn Novice (ZON) Neži Šabanovič Grmšek ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Marina Kmet proti novinarki Zasavske Onlajn Novice (ZON) Neži Šabanovič Grmšek

Marina Kmet (v nadaljevanju pritožnica) se je pritožila čez prispevek 37,75 evrov manj za delovne zvezke kot Hrastničani, ki je bil 21. 8. 2018 objavljen na spletnem portalu ZON. V njem avtorica piše o cenah delovnih zvezkov.

Pritožnica novinarki očita kršitev 1. , 3. in 4. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).

1. člen naj bi kršila z naslovno trditvijo, da je skupna nabavna cena učbenikov v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik (OŠ NHR), kjer je pritožnica ravnateljica, za 37,75 evra višja kot na drugih šolah. Pritožnica s prilogami dokazuje, da trditev ne drži, saj je skupna nabavna cena delovnih zvezkov na OŠ NHR Hrastnik nižja od vseh treh trboveljskih šol. »Če pa vzamemo samo druge razrede, je znesek na OŠ NHR Hrastnik višji od zneska na OŠ Ivana Cankarja za 12,13 evra, na OŠ Trbovlje 26,08 in na OŠ Tončke Čeč za 13,28 evra«.

3. člen naj bi kršila, ker celotni članek zbuja občutek, da ima OŠ NHR najdražje delovne zvezke v Zasavju, kar po mnenju pritožnice ne drži, zato je od urednice ZON zahtevala objavo popravka. V podkrepitev je priložila tabelo s cenami, ki pa ni bil objavljen, saj, kot pravi, »ge. Grmšek poslana tabela ni zadoščala«.

4. člen naj bi novinarka kršila po mnenju pritožnice, ker so podatki zbrani selektivno, z namenom, da se manipulira z javnostjo in škodi dobremu imenu OŠ NHR. »Izpostavljen je bil samo 2. razred, kjer je naša šola res najdražja. Iz tabele, ki sem vam jo priložila v prijavi (Priloga 2), je razvidno, da je to edini razred, kjer je naša šola najdražja. Nekorektno se nam zdi, da avtorica v odgovoru na pritožbo zapiše, da je poročala o razredu, ki ga pozna, ker bo njen otrok v tem šolskem letu obiskoval 2. razred. Predvidevam, naj bi novinar javnosti predstavljal širšo sliko in da ne izhaja samo iz osebne izkušnje.«

Novinarka v svojem odgovoru najprej odgovori na očitano kršitev 1. člena. Pravi, da je očitek (da so navedeni zneski napačni in da pritožnici ni odgovorila) lažen, kar dokazuje s priloženim odgovorom, ki je bil pritožnici poslan še isti dan in ki vključuje povezave na strani, kjer so šole objavile seznam gradiv. »Izračunov pa ji resnično nisem dolžna delati. Verjetno pa bi se ob napačnih podatkih pritožile tudi druge šole.«

Novinarka nato odgovori na kršitev 3. člena. Pravi, da ne gre za hude obtožbe, temveč za primerjavo cen, ki jih plačajo starši. »Pravzaprav obtožb v tem primeru v prispevku sploh ni.«

Glede domnevne kršitve 4. člena kodeksa novinarka odgovarja, da ne gre za izpustitev informacij, še manj pa za manipulacijo z javnostjo, kar da je huda obtožba s strani ravnateljice. Ker je v Zasavju šol 7, razredov pa 9 (oziroma celo več, ker imajo ponekod podružnične šole drugačno gradivo kot matične) bi bilo podatkov bistveno preveč za pripravo razumljivega prispevka.

SKLEP:

Novinarka je kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršila 3. in 4. člena.

Obrazložitev: Novinarka je kršila 1. člena kodeksa, ker iz naslova prispevka dejansko izhaja, da so delovni zvezki, ki jih uporabljajo otroci v Trbovljah, za 37,75 evra cenejši od tistih, ki jih uporabljajo v Hrastniku, obenem pa tudi razsodišču ni pojasnila, od kod ta znesek. Tako razsodišče lahko izhaja zgolj iz podatkov, ki jih je posredovala pritožnica. Ti pa te trditve ne dokazujejo. Novinarka napake, kljub temu da je bila nanjo opozorjena, ni popravila.

Novinarka ni kršila 3. člena, saj v besedilu ni zapisala hudih obtožb. Iz dopisovanja s pritožnico izhaja, da sta komunicirali, ni pa jasno, ali je iskala njen odziv ali ne. A to niti ni bistveno, saj, kot smo zapisali, v besedilu ni hudih obtožb.

Iz besedila članka je razvidno, da je novinarka primerjala le cene drugih razredov, in ni zamolčala ključnih informacij, kot so cene učbenikov v ostalih razredih, zato ni kršila 4. člena kodeksa. Res pa je, da se lahko tovrstne podatke uporablja po potrebi in v skladu s sporočilom, ki ga želi posredovati sporočevalec.