Zavržba pritožbe Aleksandra Geršovnika proti Alešu Erneclu (politikis.si)

NČR je 26. novembra 2018 prejelo pritožbo Aleksandra Geršovnika, v kateri Alešu Erneclu, odgovornemu uredniku spletnega portala politikis.si v prispevku z naslovom Županov boj – Franc Kangler (2): Kaj in kako so delali kriminalisti – primer Aleksander Geršovnik – podla grožnja z “otrokom brez očeta”!?, objavljenem 14. novembra 2018 na politikis.si, očita kršenje 1., 3. in 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbi ni priložil izjave iz 9. člena Pravilnika: V zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, nisem in do zaključka postopka pri NČR ne bom vložil/a ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.