Zavržba pritožbe Viktorja Vajngerla proti Marku Pigacu

Novinarsko častno razsodišče je 22. 11. 2018 prejelo pritožbo Viktorja Vajngerla, v kateri pritožnik Marku Pigacu zaradi objave na njegovem facebook profilu, očita kršenje 12. in 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Novinarsko častno razsodišče je na seji 11. decembra 2018 obravnavalo pritožbo in ugotovilo, da se pritožba ne nanaša na vsebino objavljeno v mediju, ki je vpisan v razvid medijev, ampak na javno objavo na zasebnem facebook profilu Marka Pigaca. Razsodišče je zato pritožbo v skladu z 12. členom Pravilnika o delu NČR, zavrglo.

12. člen

NČR zavrže tudi pritožbe, za katere očitno ni pristojno; kadar obravnavani prispevek ni novinarski oziroma kadar gre za vsebine, ki niso objavljene v mediju, vpisanem v razvidu medijev.