Zavrža pritožbe Jureta Grilca proti Jožetu Biščaku in Metodu Berlecu (Demokracija)

NČR je 25. januarja 2019 prejelo pritožbo ravnatelja OŠ Vodice Jureta Grilca, v kateri odgovornemu uredniku Demokracije Jožetu Biščaku in namestniku odgovornega urednika Metodu Berlecu v prispevku z naslovom Problematično in vulgarno branje na OŠ Vodice, objavljenem 24. januarja 2019 v Demokraciji, očita kršenje 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 13., 15., 17., 18., 20., 24. in 25. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.