Gorazd Grošelj proti Bogdanu Sajovicu in odgovornem uredniku Demokracije Jožetu Biščaku

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Neva Železnik, Tatjana Pirc, Nina Jerman, Katarina Vučko (člani), je 29. januarja 2019 v primeru Gorazd Grošelj proti Bogdanu Sajovicu in odgovornemu uredniku Demokracije Jožetu Biščaku odločilo, da sta novinar in urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije. Davorin Koron je glasoval proti.

Primer: Gorazd Grošelj proti Bogdanu Sajovicu in odgovornem uredniku Demokracije Jožetu Biščaku

Gorazd Grošelj (pritožnik) v uvodu sporoča, da je zgrožen zaradi nedopustnega ravnanja, ki si ga je v svoji 35. številki privoščil tednik Demokracija (30. 8. 2018). Pritožnik poudarja, da je medijska pluralnost v vsaki družbi dobra in koristna, a ko se pojavijo zlorabe svobode izražanja in svobode tiska z namenom podpihovanja sovraštva, rasizma, verske diskriminacije, homofobije, se je po njegovem mnenju treba odzvati. Gorazd Grošelj navaja, da si »medij v nobeni državi današnjega časa ne bi smel privoščiti tako odkrite rasistične propagande«. V nadaljevanju opisuje razmere, tudi v Sloveniji, ki so zaskrbljujoče (skrajneži, sovražni govor …), in spomni, da se je 2. svetovna vojna začela s hujskanjem ljudi proti marginaliziranim skupinam.

Pritožnik je v člankih Tisočdevetsto ilegalnih migrantov, ki so jih policisti ujeli in predali upravi za migracije je »izginilo iz sistema«! in Bodo švedski volivci končno rekli ne multikulturni blaznosti? ter na naslovnici omenjene številki Demokracije našel kršitve šestih členov Kodeksa novinarjev Slovenije. V članku o migracijah in migrantih avtorja Bogdana Sajovica, ki je objavljen v 35. številki Demokracije, izpostavlja naslednji citat (stran 14): »Migrantoljubski lobi, ki ga poleg levo liberalnih strank sestavlja še večina medijev in civilnodružbenih organizacij, je zelo glasen, vpliven, dobro financiran /…/«. Avtorju in uredništvu pritožnik očita kršenje 5. in 6. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Grošelj piše, da »Bogdan Sajovic ne navaja, kateri mediji, civilnodružbene organizacije podpirajo njemu neljubo stvar …«. Pritožniku trditev avtorja »daje slutiti, da za svoje navedbe nima nikakršnih oprijemljivih dokazov«, v obrazložitvi kršitev 5. in 6. člena kodeksa Grošelj še sprašuje: »Od koga je »migrantoljubski lobi« po njegovem financiran?« V utemeljevanju kršitev pritožnik ugotavlja, da avtor na to vprašanje v obravnavanem članku ne odgovori, ne napiše in ne opozori, da so te informacije nepotrjene. Če ne gre za nepotrjene informacije, ugibanja, govorice, pa Gorazd Grošelj od avtorja pričakuje, da navede vir informacije, ki jo je zapisal. Kršitev 10. člena kodeksa Gorazd Grošelj prepoznava v potvarjanju dejstev s trditvijo na naslovnici, ki sporoča, da: »Z migranti v Slovenijo prihaja kultura posilstev.« Pritožnik je napisal: »Kot vemo, do 30. 08. 2018 v Sloveniji ni bilo zabeleženega niti enega primera posilstva s strani migrantov,« in še dodaja: »Zgornji primeri in dokazi ter prebiranje članka (pa tudi ostalih člankov v omenjeni reviji) nam več kot očitno dokazujejo, da je novinar kršil tudi 15. člen kodeksa. V grafični podobi naslovnice je po pritožnikovem mnenju nedvoumno izražena rasistična ikonografija (belopolta ženska, proti kateri se steguje pet rok temnopoltih moških), naslov (»Z migranti v Slovenijo prihaja kultura posilstev«) pa jasno nakazuje, da so mišljeni migranti, ki jih obtožujejo posilstva. Ker so vsi moški na naslovnici temnopolti, to nakazuje na rasno diskriminacijo, piše pritožnik v razlagi kršitve 20. člena kodeksa. Uredništvu očita tudi kršitev 21. člena , ki jo povezuje z naslovnico Demokracije, ob tem pa poudarja, da propaganda deluje na več načinov: »Lahko je odkrito spodbujanje k nasilju, sovraštvu in nestrpnosti, mnogo trdovratnejše in bolj zakrito pa je indirektno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti, in sicer z izrazito odklonilnim besednjakom do obravnavane teme, z grafičnimi podobami in fotomontažami, ki imajo za cilj čustveno vzburiti ciljno populacijo, da jih pripravijo do sovraštva.«

Odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak in avtor članka Bogdan Sajovic na pritožbo nista odgovorila.

SKLEP:

Avtor članka Bogdan Sajovic je kršil 5. in 6. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak je kršil 10., 20. in 21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Kršitve 15. člena razsodišče ni obravnavalo.

Obrazložitev: Pritožnik izpostavlja kratek odlomek članka o migrantih. V navedenem citatu avtor trdi, da obstaja »migrantoljubski lobi«, našteva, kdo ga sestavlja, obenem ugotavlja, da je ta lobi glasen, vpliven in dobro financiran. Ob omembi »večine medijev in civilnodružbenih organizacij, ki so v lobiju poleg levoliberalnih strank, glasni, vplivni in dobro financirani,« ne navede, na čem temelji njegova trditev. Razsodišče v tem prepoznava neoprijemljiv konstrukt, saj niso našteti niti mediji ne organizacije, ki naj bi sestavljali ta »lobi«, niti dokazi za trditev o dobrem financiranju. Zato NČR ugotavlja kršitev 5. člena kodeksa, saj v članku avtor ni posebej opozoril, da objavlja nepotrjene informacije, ugibanja oziroma govorice.
Za ocene in oznake v navedku (migrantoljubski lobi, ki je glasen, vpliven, dobro financiran) bi moral avtor navesti vir. Ker ga ni, ker ni omenil niti tega, zakaj ga ni bilo mogoče navesti, je kršil 6. člen kodeksa.

Ker avtor naslovnice in trditve, zapisane na naslovnici Demokracije, razsodišču ni znan, je odgovorna oseba za objavo v pritožbi navedenih vsebin odgovorni urednik. Razsodišče na naslovnici ugotavlja kršitev 10., 20. in 21. člena kodeksa. V skladu z 20. členom kodeksa bi se moral novinar (odgovorni urednik) izogibati v tem členu naštetim stereotipom in podrobnostim, ki so povezani z osebnimi okoliščinami posameznikov in skupin. Na naslovnici objavljena fotomontaža narodnostne, rasne, spolne, verske in geografske stereotipe še poglablja in utrjuje. Namiguje, da so vsi temnopolti moški potencialni posiljevalci belopoltih žensk.
Trditev z naslovnice, da z migranti v Slovenijo prihaja kultura posilstev, ni v skladu z vsebino člankov in zato pomeni kršitev 10. člena.
Fotomontaža na naslovnici in trditev, da z migranti v Slovenijo prihaja kultura posilstev, pomeni sovražni govor, ki širi sovraštvo in nestrpnost. Novinar oziroma odgovorni urednik ga po kodeksu ne sme dopustiti, zato je kršil 21. člen.

NČR ugotavlja, da pritožnik ni jasno utemeljil, s čim naj bi urednik kršil 15. člen kodeksa, zato domnevne kršitve ni obravnavalo.