Attila Kovács proti novinarki Pomurskega madžarskega radia (Muravideki Magyar Radio) Heleni Feher

STALIŠČE NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Davorin Koron, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Tatjana Pirc, Nina Jerman, Katarina Vučko (člani), je 2. aprila 2019 v primeru Attila Kovács proti novinarki Pomurskega madžarskega radia (Muravideki Magyar Radio) Heleni Feher razsodilo, da novinarka ni kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.

PRIMER: Attila Kovács proti novinarki Pomurskega madžarskega radia (Muravideki Magyar Radio) Heleni Feher

Attila Kovács, ki se predstavlja kot pripadnik madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju pritožnik), novinarki Heleni Feher očita, da je v prispevku, objavljenem 27. 12. 2018 na Pomurskem madžarskem radiu v okviru oddaje Kisebbsegben (V manjšini) kršila 4. in 24. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.
Pritožnik v uvodu opozarja, da je v dveh zaporednih elektronskih pismih (9. 10. 2018 in 16. 10. 2018) kot pripadnik madžarske narodne skupnosti v Sloveniji opozoril madžarsko manjšinsko javnost, da je hkratna zasedba dveh političnih funkcij Ferenca Horvatha (funkcija poslanca madžarske narodne skupnosti v državnem zboru in funkcije predsednika krovne oziroma osrednje politične organizacije Madžarov v Sloveniji – Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti PMSNS) sporna. 5. 11. 2019 je opozorilo ponovil s svojim reagiranjem na pisanje Ferenca HorvatHa v zvezi z njegovo sporno dvojno funkcijo. Pismo je poslal tudi sodelavcem omenjenega radia.
Pritožnik dodaja mnenje Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem Ministrstva za javno upravo ter dopisa Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in Mandatno – volilne komisije Državnega zbora. Ministrstvo za javno upravo je zapisalo, da sta funkciji poslanca DZ in predsednika PMSNS nezdružljivi, KPK pa je zadevo prvič predala v reševanje Mandatno – volilni komisiji DZ. Slednja je odgovorila, da funkciji na podlagi Zakona o poslancih nista nezdružljivi in Attilo Kovácsa napotila na KPK. Kovács je 5. 11. 2018 prek elektronskega sporočila Ferenca Horvatha opozoril, da “zadeva hkratne zasedbe dveh funkcij še vedno ni razčiščena , ‘žoga’ je sedaj ponovno pri protikorupcijski komisiji.” Zato mu je predlagal, da se pred volitvami v PMSNS zadeva razčisti. Pritožnik poudarja, da je s svojimi elektronski pismi seznanil novinarko Heleno Feher, odgovornega urednika Pomurskega madžarskega radia in pomočnico generalnega direktorja RTV SLO za madžarske narodostne programe.
Novinarka je 27. 12. 2018 pripravila približno polurno oddajo, v kateri je Ferenc Horvath, tako poudarja pritožnik, nastopil tako v vlogi poslanca DZ kot v vlogi predsednika krovne organizacije Madžarov. Pritožnik prilaga posnetek in prepis (magnetogram) pogovora, ki se v drugem delu, kot pravi protožnik, nanaša na hkratno zasedbo dveh političnih funkcij.
Novinarka naj bi kršila 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa), saj je zamolčala informacije, ključne za razumevanje obravnavane teme, je prepričan pritožnik. Iz njegovih elektronskih sporočil je dobila ključne informacije o spornosti hkratnega opravljanja funkcij poslanca madžarske norodne skupnosti v DZ in predsednika krovne, politične organizacije Madžarov. Poznala je tudi vsebino dopisov pristojnih organov o tem vprašanju, kljub temu, dodaja pritožnik, ni niti z besedo ali z dodatnimi vprašanji reagirala na besede Horvatha, ki je dejal: “Kot prvo bi rad povedal, da zakonsko gledano zasedanje teh dveh funkcij ni sporno.”
Prav tako novinarka ni reagirala na odgovor Horvatha na svoje vprašanje: “Vprašanje je potem mogoče v tem, da kot poslanec v državnem zboru predstavljate zakonodajno vejo oblasti, medtem ko kot predsednik krovne organizacije ste izvršilna veja oblasti in mogoče to dvoje skupaj ni posrečeno.” Horvath se v odgovoru s tem očitkom ni strinjal in dodal: “Jaz menim, da se to lahko pravzaprav pravno gledano očita, ampak menim, da v praksi to ne bo držalo.” S tem, pravi pritožnik, politik novinarki prizna, da so očitki pravno formalno na mestu, novinarka pa na to ne odreagira.
Pritožnik novinarki očita tudi kršitev 24. člena kodeksa. Konflkt interesov vidi v tem, da se je njena hčerka Bea Feher 1. 3. 2018 zaposlila pri krovni organizaciji Madžarov PMSNS, katere predsednik je bil v mandatnem obdobju 2014 – 2018 in 7. 1. 2019 ponovno izvoljen novinarkin sogovornik v oddaji Ferenc Horvath. Iz pogodbe o zaposlitvi je razvidno, da jo je podpisal prav Ferenc Horvath. Pritožnik novinarki očita, da je to poslušalcem radia zamolčala oziroma se kot novinarka iz oddaje ni izločila.

Novinarka Helena Feher obtožbe, da je kršila kodeks, zavrača.
V zvezi z očitkom o kršitvi 4. člena kodeksa pojasnjuje, da je potem, ko je izvedela, da bo Horvath, sicer predsednik Sveta PMSNS, kandidiral na državnozborskih volitvah, sama takoj pomislila na nezdružljivost obeh funkcij. Dilemo je preverila v Zakonu o poslancih in v Zakonu o samoupravnih narodnih skupnostih ter ugotovila, da se funkciji poslanca DZ in predsednika omenjene organizacije ne izključujeta. To sta ji potrdila tudi pravnika, zatrjuje novinarka. Kako bo delo usklajeval, ga je povprašala v oddajah 27. junija in 24. avgusta 2018, ko ji je sogovornik med drugim pojasnil, da po nastopu mandata poslanca v DZ dela pri PMSNS ne opravlja več profesionalno. V omenjeni oddaji 27. decembra 2018 je vprašanja v zvezi z nezdružljivostjo funkcij postavila na podlagi tega, kar pišejo zakoni, pojasnjuje novinarka. Dejstva torej ni zamolčala, saj je vprašanje v zvezi s tem zastavila. To, da ni bilo postavljeno tako, kot bi si ga zamislil pritožnik, je stvar avtonomne pravice novinarke, dodaja. O morebitni spornosti združljivosti obeh funkcij je novinarka poročala tudi 8. in 10. januarja 2019 v okviru prispevkov z ustanovne seje PMSNS, na kateri je bil Horvath izvoljen za predsednika.
Novinarka poudarja, da do zdaj še nobena pravna služna ni potrdila nezdružljivosti obeh omenjenih funkcij (prilaga tudi odgovor službe ministrstva za javno upravo) in trdi, da ni zamolčala nobene informacije uradnega organa, pritožnika pa ne upošteva kot vir informacij.
Novinarka zavrača tudi obtožbe o kršitvi 24. člena kodeksa. Kot pojasnjuje, je njena hčerka Bea Feher od 1. 3. 2018 zaposlena pri PMSNS, pogodbo za leto dni pa je res podpisal predsednik Ferenc Horvath. Vendar hčerkino delo ni v ničemer povezano s politiko, zagotavlja, dela namreč na triletnem projektu razvoja gospodarstva in turizma. Kljub temu je odgovornemu uredniku radia Jozsefu Vegiju predlagala zamenjavo delokroga, če bi menil, da bi hčerino delo pri PMSNS in njeno poročanje o narodnostni politiki pomenilo konflikt interesov. Urednik je novinarkino pobudo zavrnil kot neutemeljeno, kar je potrdil tudi v pismu Novinarskemu častnemu razsodišču.

SKLEP:

Novinarka Helena Hefer ni kršila 4. in 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

OBRAZLOŽITEV: NČR ugotavlja, da novinarka Helena Feher ni zamolčala nobene informacije, ključne za razumevanje teme v oddaji Pomurskega madžarskega radia 27. 12. 2018 in zato ni kršila 4. člena kodeksa. Pritožnik sam priznava, da se je drugi del oddaje nanašal na hkratno zasedbo omenjenih funkcij. Novinarka je pri tem sogovorniku Ferenca Horvatha vprašala: “Vprašanje je potem mogoče v tem, da kot poslanec v državnem zboru predstavljate zakonodajno vejo oblasti, medtem ko kot predsednik krovne organizacije ste izvršilna veja oblasti in mogoče to dvoje skupaj ni posrečeno.” Po oceni NČR to vprašanje dovolj jasno zahteva odgovor na vprašanje o možni nezdružljivosti funkcij. Sicer pa je iz odgovorov pravnih služb ugotovila, da nobena od teh nezdružljivosti obeh funkcij ni potrdila. To nenazadnje priznava tudi sam pritožnik.

NČR ne zaznava konflikta interesov v tem, da novinarka poroča o dogajanju v PMSNS, kjer je zaposlena njena hčerka Bea Feher. Vsebina omenjene oddaje se v ničemer ne dotika delokroga Bee Feher, ki dela na projektu razvoja gospodarstva in turizma. Razsodišče zato meni, da 24. člen kodeksa ni bil kršen.