Domen Savič proti Janezu Zalazniku, novinarju Žurnala 24

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Jelena Aščić (podpredsednica), Sonja Merljak Zdovc, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Jernej Rovšek, Nina Jerman, Katarina Vučko, Ranka Ivelja (člani), je na seji 7. maja 2019 v primeru Domen Savič proti Janezu Zalazniku, novinarju Žurnala 24 odločilo, da novinar ni kršil Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Domen Savič proti Janezu Zalazniku, novinarju Žurnala 24

Žurnal 24 je 22. 12. 2018 objavil članek »Državljan D tvitnil, LPP strgal oglas Zavoda Živim z avtobusa«. Članek novinarja Janeza Zalaznika tematizira odstranitev oglasa, ki nasprotuje splavu, z avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (zaradi polemik, ki jih je oglas sprožil). Na oglasu sta bila oče in mati, ki poljubljata dojenčka, naslov spletne strani zavoda, ki nasprotuje splavu, napisi Radi mamo življenje, Žalujem za svojim otrokom, Stopi iz tišine ter dve telefonski številki. Domen Savič avtorju članka Janezu Zalazniku, očita kršitev 1., 3., 5. in 6. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.
1. člen kodeksa naj bi novinar kršil s povedjo: »Oglas v ničemer ni spodbujal k prepovedi splava, ampak je Saviča očitno motilo, kdo je naročnik oglasa.« Pritožnik novinarju očita, da ga ni kontaktiral, vprašal za mnenje in njegove razloge za postavljeno vprašanje Mestni občini Ljubljana glede oglasa ter da v članku prejudicira, kaj ga je očitno zmotilo, kar da je navadna laž in podtikanje.
3. člen novinarskega kodeksa naj bi novinar kršil, ker naj bi pritožnika obtožil, da je s tvitom povzročil odstranitev plakata, kar naj bi bilo jasno že v naslovu »Državljan D tvitnil, LPP strgal oglas Zavoda Živim z avtobusa«. V tem kontekstu naj bi avtor članka namigoval na pritožnika kot nosilca odgovornosti za umik plakata in citiral tudi profesorja prava: »Ker se je LPP, kot lahko razberemo iz medijev, odločil za odstranitev oglasa, ker so temu nasprotovale drugače misleče civilnodružbene skupine, je jasno, da je prišlo do cenzure izražanja zaradi njegove vsebine, ugotavlja Avbelj.«
Novinar je po pritožnikovem mnenju kršil tudi 5. člen kodeksa, ker je objavil več domnevno nepotrjenih informacij, od naslova »Državljan D tvitnil, LPP strgal oglas Zavoda Živim z avtobusa« do povedi »Oglas v ničemer ni spodbujal k prepovedi splava, ampak je Saviča očitno motilo, kdo je naročnik oglasa.« in »Domen Savič se je na twitterju 13. decembra pohvalil, da je bil oglas umaknjen,« čeprav je bila informacija objavljena na računu organizacije Državljan D, ki ima več sodelavcev in zaposlenih. Pritožnik pravi, da se novinar pred objavo zadevnega članka z njim ni pogovarjal, tako ni mogel vedeti, kdo od članov zavoda Državljan D je avtor tvita oziroma kakšna je povezava med tem zavodom in umikom oglasa.
Novinar naj bi kršil 6. člen novinarskega kodeksa, ker v članku ni pojasnil, od kod mu ideja za naslov in trditev: »Oglas v ničemer ni spodbujal k prepovedi splava, ampak je Saviča očitno motilo, kdo je naročnik oglasa.«

Novinar je na pritožbo odgovoril.
Pravi, da 1. člena kodeksa ni kršil, saj je Domen Savič po podatkih Ajpesa ustanovitelj in direktor zavoda Inštitut Državljan D, zavod za spodbujanje informacijske in medijske pismenosti, Ljubljana, kot direktor zavoda pa odgovorna oseba inštituta.

Pojasnjuje, da navedba v članku izhaja iz tvita, ki ga je 10. decembra objavil uporabnik Državljan D, ob opisu uporabnika je navedeno, da gre za »Zavod za aktivne državljane in boljšo družbo. Z vami Domen Savič in Barbara Kvas«.

Vsebina tvita je bila sledeča: »Občina @visitljubljana, a mi lahko pojasnite, zakaj na avtobusih LPP dopuščate oglase zavoda, ki nasprotuje splavu?«

Iz tvita je razvidno, da Državljana D pri oglasu moti to, da je naročnik zavod, ki nasprotuje splavu, ne pa vsebina oglasa.

Janez Zalaznik pojasnjuje novinarski prijem, ki je zmotil Domna Saviča: gre za poosebitev, to je, da se ravnanje pravne osebe pripiše osebi, ki jo zastopa oziroma predstavlja.

Novinar pravi, da ni kršil 3. člena kodeksa, saj naslov članka »Državljan D tvitnil, LPP strgal oglas Zavoda Živim z avtobusa« govori o časovnem, ne vzročnem sosledju, časovno sosledje pa je dejstvo, saj je umik oglasa sledil javno objavljenemu tvitu. Glede na pojasnila LPP, da so oglas umaknili, ker je »oglas Zavoda Živim povzročil v javnosti precej negativne odzive«, je povsem dopustno tudi sklepanje, da je k temu z javno objavo prispeval tudi zavod Državljan D.

Novinar poudarja, da imata tako Domen Savič kot zavod Državljan D pravico do svobodnega izražanja mnenj in da tega v članku ne problematizira, če pa je s svojim tvitom res povzročil umik oglasa, je lahko vprašljivo zgolj ravnanje tistega, ki ga je umaknil, to pa je LPP, ki v članku pojasnjuje razloge za svoje ravnanje.

Novinar poudarja, da ni kršil 5. člena in 6. člena novinarskega kodeksa, saj je navedel vir informacije in ni objavil govoric ali ugibanj.

Novinar poudarja, da ne želi, da bi kdo neupravičeno trpel zaradi njegovega pisanja, zato je navedbe, ki bi jim zaradi poosebitve lahko očitali netočnost in so ga prizadele, popravil:

ORIGINALNI ČLANEK
Koliko in kateri so bili negativni odzivi, zaradi katerih so se odločili umakniti oglas, na LPP niso pojasnili, je pa Domen Savič oziroma Državljan D na twitterju spraševal, zakaj LPP dopušča oglase zavoda, ki nasprotuje splavu in se nato pohvalil, da je akcija uspela in da je oglas odstranjen.
POPRAVLJENI
Koliko in kateri so bili negativni odzivi, zaradi katerih so se odločili umakniti oglas, na LPP niso pojasnili, je pa Državljan D (zavod, katerega direktor je Domen Savič) na twitterju spraševal, zakaj LPP dopušča oglase zavoda, ki nasprotuje splavu in se nato pohvalil, da je akcija uspela in da je oglas odstranjen.

ORIGINALNI ČLANEK
Oglas v ničemer ni spodbujal k prepovedi splava, ampak je Saviča očitno motilo, kdo je naročnik oglasa.
POPRAVLJENI
Oglas v ničemer ni spodbujal k prepovedi splava, ampak je zavod, katerega direktor je Savič, očitno motilo, kdo je naročnik oglasa.

ORIGINALNI ČLANEK
Domen Savič se je na twitterju 13. decembra pohvalil, da je bil oglas umaknjen.
POPRAVLJENA NAVEDBA
Zavod, katerega direktor je Domen Savič, se je na twitterju 13. decembra pohvalil, da je bil oglas umaknjen.

SKLEP:

Novinar ni kršil 1., 3., 5. in 6. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: S povedjo: »Oglas v ničemer ni spodbujal k prepovedi splava, ampak je Saviča očitno motilo, kdo je naročnik oglasa,« novinar ni kršil 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Pritožnik (ki je v pritožbi sam posredno potrdil, da je avtor tvita) je novinarju očital, da ga ni kontaktiral, vprašal za mnenje in njegove razloge za postavljeno vprašanje Mestni občini Ljubljana glede oglasa ter da v članku prejudicira, kaj ga je očitno zmotilo, kar da je laž in podtikanje. Tvit je bil zapisan takole: »Občina @visitljubljana, a mi lahko pojasnite, zakaj na avtobusih LPP dopuščate oglase zavoda, ki nasprotuje splavu?« Iz tvita je jasno, da je avtorja zmotilo, kdo je naročnik oglasa, zato novinar s tem zapisom ni kršil 1. člena. Razsodišče ugotavlja, da je bil novinar z izenačitvijo Državljana D z Domnom Savičem nenatančen, vendar pa je novinar lahko sklepal, da za tvitom stoji Savič, saj je ustanovitelj in direktor zavoda Inštitut Državljan D. Novinar je nenatančnost kasneje priznal in popravil z jasnejšo navedbo, kdo je avtor tvita, zato je razsodišče odločilo, da ni kršil 1. člena kodeksa.

Novinar ni kršil 3. člena kodeksa, saj hudih obtožb razsodišče ni prepoznalo. Po mnenju razsodišča navedba, da je Savič odgovoren za umik plakata, ni huda obtožba. V primeru povzemanja izjave pravnika Mateja Avblja prav tako ne gre za hudo obtožbo Domna Saviča. Ta namreč morebitno cenzuro pripisuje podjetju LPP, ne pa Domnu Saviču ali zavodu Državljan D, ki bi se sicer lahko našla v izrazu »drugače misleče civilnodružbene skupine«. V članku namreč lahko preberemo tudi, da je LPP sam sprejel odločitev za umik oglasa.

Novinar ni kršil niti 5. niti 6. člena kodeksa, saj pri trditvi »Domen Savič se je na twitterju 13. decembra pohvalil, da je bil oglas umaknjen« ne gre za nepotrjeno informacijo, govorico ali ugibanje, glede izenačitve ravnanja zavoda, katerega direktor, torej odgovorna oseba je Domen Savič, pa se je razsodišče že izreklo. Vir informacije je naveden – družbeno omrežje twitter, 13. december.