Zavržba pritožbe Žige Mraka proti Emi Kurent in odgovorni urednici Anji Plesec Kontrec (Lady)

NČR je 5. maja 2019 prejelo pritožbo Žige Mraka, v kateri kolumnistki Emi Kurent in odgovorni urednici Anji Plesec Kontrec v prispevku z naslovom Parkiranje in privilegiji, objavljenem 4. maja 2019 v reviji Lady, očita kršenje 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.