Zavržba pritožbe Luke Šolmajerja proti Katji Špoljar in Tini Antončič (Infodrom)

Novinarsko častno razsodišče je 4. 5. 2019 prejelo pritožbo Luke Šolmajerja zoper »uredništvo oddaje Infodrom: Katja Špoljar, Tina Antončič in drugi odgovorni«, 6. 5. 2019 je razsodišče pritožnika pozvalo k dopolnitvi pritožbe, in sicer, da navede, s katerimi trditvami naj bi novinarka kršila 1. člen in katere pomembne informacije naj bi zamolčala in tako kršila 4. člen. Pozvalo ga je tudi, da pritožbi priloži izjavo, da v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe. Ter tudi, da jasno opredeli proti komu vlaga pritožbo.

V odgovoru na poziv h dopolnitvi je pritožnik podal izjavo in natančno opredelil, proti komu vlaga pritožbo, napisal pa je tudi »Torej sploh nimam ničesar za dopolnjevati, vse skupaj je igra – norčevanje iz prijavitelja in prijave, ki ste jo igrali že pri prvi moji prijavi – Dela in ge. Obolnar.«.

Razsodišče ugotavlja, da pritožnik pritožbe ni dopolnili, poleg tega pa je pisno izrecno zatrdil, da je tudi ne bo, kljub jasnim navodilom, kako jo dopolniti. Zaradi navedka pritožnika razsodišče sklepa, da ustrezno dopolnjene pritožbe ne namera poslati. Ob tem poudarja, da so kriteriji za presojo ustreznosti pritožbe, kakor jih določa Pravilnik, enaki za vse pritožnike. NČR je zato pritožbo v skladu z 12. členom Pravilnika zavrglo.

Pritožba na Novinarsko častno razsodišče mora biti pripravljena v skladu s Pravilnikom o delu razsodišče in navodili, kako se pritožiti. V skladu z 11. členom Pravilnika mora biti pritožba oddana najpozneje v 30. dneh od objave prispevka, ki je predmet pritožbe. Prav tako morajo biti v skladu s Pravilnikom v pritožbi navedeni členi Kodeksa novinarjev Slovenije, ki naj bi bili kršeni, kršitve pa obrazložene. Jasno mora biti opredeljno tudi, proti komu je pritožba vložena.