Vlado Petek in SVET RE, agencija za posredovanje v prometu z nepremičninami (zanju odvetniška družba Pirc Musar in Lemut Strle), proti Gregorju Trebušaku in Karmen Lugarič, Kanal A

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Gojko Bervar (predsednik), Ranka Ivelja, Jernej Rovšek, Tatjana Pirc, Neva Železnik, Nina Jerman in Katarina Vučko (člani), je na seji 2. julija 2019 v primeru Vlado Petek in SVET RE, agencija za posredovanje v prometu z nepremičninami (zanju odvetniška družba Pirc Musar in Lemut Strle), proti Gregorju Trebušaku in Karmen Lugarič, Kanal A, ugotovilo, da novinarka in voditelj nista kršila Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Vlado Petek in SVET RE, agencija za posredovanje v prometu z nepremičninami (zanju odvetniška družba Pirc Musar in Lemut Strle), proti Gregorju Trebušaku in Karmen Lugarič, Kanal A

Pritožnika menita, da so bili v prispevku Kako zaslužiti 1,7 milijona evrov v petnajstih minutah v oddaji Svet na Kanalu A kršeni 1., 3. in 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. Prispevek obravnava prodajo nepremičnin v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na območju nekdanje industrijske cone KLI Logatec. Voditelj Gregor Trebušak in novinarka Karmen Lugarič v njem navajata, da naj bi v 15 minutah SVET RE d. o. o. od nekdanje industrijske cone KLI Logatec kupila zemljišče za ceno 40 evrov za kvadratni meter (pri čemer ga je DUTB dve leti prodajala po 28 evrov/m²) in takoj prodala družbi Lonstroff ter s prodajo iztržila 1,7 milijona evrov več, kot sta plačala. V zvezi s tem naj bi bile opravljene hišne preiskave. Pritožnika trdita, da naj bi bilo iz konteksta razumeti, da gre za kazenski postopek – hkrati pa je iz prispevka razumeti, da ta teče tudi zoper Vlada Petka. Novinarka se v prispevku sprašuje, kam je šla razlika, a odgovora na to vprašanje ni poskušala dobiti od Vlada Petka, češ da je ta v Španiji. Prvi člen kodeksa naj bi po mnenju pritožnika novinarka in voditelj kršila s trditvijo, da je šlo za 15-minutni posel. Ta da je bil v resnici kompleksen, vključeval je poslovna pogajanja, usklajevanje in podpis pogodb. Transakcije in vknjižba v zemljiško knjigo so trajale sedem mesecev, kar bi novinarja lahko izvedela od pritožnika, če bi ga poiskala, še piše v pritožbi. Prav tako naj bi bila kršitev 1. člena trditev, da je Vlado Petek »v postopku«, pri čemer naj bi bilo iz konteksta razumeti, da gre za kazenski postopek. Res je bila pri obeh pritožnikih opravljena hišna preiskava, vendar zaradi iskanja dokaznega gradiva zoper druge osumljence. Novinarja naj bi kršila 3. člen , ker sta navajala hude obtožbe, ne da bi poiskala odziv pritožnika. Te naj bi bile trditev, da zoper Vlada Petka teče postopek, in vprašanje Karmen Lugarič, »kam je šla razlika«. Ker po trditvi pritožnikov kontekst prispevka ustvarja vtis protipravnosti pridobljene premoženjske koristi, bi morala novinarka pred objavo takih hudih obtožb pridobiti izjavo Vlada Petka, ne glede na to, kje se je tedaj nahajal, še navajajo v pritožbi. 10. člen kodeksa pa je bil po zatrjevanju pritožnikov kršen z zavajajočim naslovom prispevka Kako zaslužiti 1,7 milijona evrov v petnajstih minutah, ki naj bi senzacionalistično poskušal pritegniti pozornost. Gledalec od tega pričakuje nasvet glede izboljšanja svojega finančnega stanja, v resnici pa ta vsebina po mnenju pritožnikov gledalcu prikaže zgolj kako nespametne – oziroma celo nezakonite – posle da sklepa državna DUTB, kar pa je vsebinsko odstopanje preostalega prispevka od naslova.

V imenu obeh novinarjev je odgovorila Karmen Lugarič. Oba zavračata domnevne kršitve kodeksa. Navaja, da je iz zapisa v zemljiški knjigi razvidno, da je bil posel sklenjen v 15 (v bistvu celo desetih) minutah. Po njenem je nepremičninski posel do konca izpeljan, ko je narejen prepis v zemljiški knjigi. Ne razume, kako bi SVET RE in Lonstroff lahko sklepala posel, še preden je bilo zemljišče v lasti agencije SVET RE, ki sama tudi ni imela denarja zanj. Pri notarju so naredili v desetih minutah dva prepisa – z DUTB na SVET RE in potem takoj naprej na Lonstroff, kar je po novinarkinem mnenju dokaz, da je bil SVET RE pri tem zgolj posrednik. Po zakonu o nepremičninskem posredovanju je lahko najvišje plačilo za posredovanje 4 % vrednosti posla, ne pa 50 %, kolikor je SVET RE v resnici dobil. Karmen Lugarič ob tem še ugiba, ali Vlado Petek ne pošilja podjetja SVET RE v likvidacijo zato, da kdo od vpletenih ne bi zahteval vrnitve denarja. Novinarka zavrača tudi kršitev 3. člena. Opozarja, da ni trdila, da bi šlo za kazenski postopek, je pa bil Vlado Petek v policijskih postopkih. To da je razvidno tudi iz tega, da je informacije in izjave iskala zgolj na policiji, ne pa tudi na tožilstvu. Poleg tega je bilo v prispevku rečeno, da sta v postopku dve osebi in ena od teh naj bi bil Vlado Petek. Uporabljena je torej pogojna oblika. Kot novinarka, še pravi Karmen Lugarič, se res sprašuje, kam je šla razlika. Odziv Vlada Petka je poskušala dobiti po več poteh. Klicala je njegovo agencijo na edino telefonsko številko, objavljeno na njihovi spletni strani, pa se nihče ni oglasil. Na njihov elektronski poštni naslov info@svet.si ni hotela pisati, saj je šlo za vprašanja, namenjena zgolj direktorju in ne njegovim podrejenim. Njegovega zasebnega ali službenega maila na spletu ni. V Logatcu je izvedela, da je Vlado Petek še vedno lastnik enega zemljišča in skladišča. Eden od zaposlenih, pri katerem je tam iskala telefonsko številko Vlada Petka, ji je povedal, da ga najbrž ne bo dobila, ker da je v tujini. Zaposleni je nato poiskal sodelavca, ki je Petkovo kontaktno številko sicer imel, a je ni hotel povedati. Podobnih težav pri iskanju stika z direktorjem Lonstroffa Petrom Webrom ni imela, saj so vsi kontakti objavljeni na njihovi spletni strani. Kršitev 10. člena kodeksa Karmen Lugarič tudi zavrača, češ da je bila vsebina prispevka v resnici v nekaj minutah zaključen posel, s katerim je Vlado Petek zaslužil milijon evrov, čeprav bi jih glede na zakon o nepremičninskem posredovanju smel dobiti največ 80.000, torej je bil naslov povezan z vsebino prispevka.

SKLEP:

Novinarja Kanala A Karmen Lugarič in Gregor Trebušak nista kršila 1., 3. in 10. člena Kodeksa novinarjev Slovenije

Obrazložitev: NČR se strinja, da je nepremičninski posel do konca sklenjen šele z vpisom v zemljiško knjigo. Niti pritožnika ne zanikata, da je bil prepis lastnine z DUTB na SVET RE, s te agencije pa na Lonstroff, v zemljiški knjigi, kar je pomenilo dejanski zaključek posla, opravljen v manj kot 15 minutah. S to trditvijo torej novinarja nista kršila 1. člena kodeksa, četudi bi pripravljalni dogovori morda trajali dalj časa, kot zatrjujeta pritožnika. Prav tako novinarka ni trdila, da bi bil Vlado Petek v kazenskem postopku, tega tudi iz prispevka ni mogoče razumeti. Očitno pa je bil v policijskem postopku, saj je policija pri njem opravila eno od štirih hišnih preiskav. NČR ne razpolaga s podatki, kakšne so bile posledice teh preiskav, ali so se te morda nadaljevale z obtožbo, niti mu takih podatkov nista posredovala niti pritožnika niti novinarka. Meni torej, da tudi v tem delu prispevka 1. člen kodeksa ni bil kršen.

Razsodišče je že ugotovilo, da iz prispevka ne izhaja trditev, da bi bil Vlado Petek v kazenskem postopku. Glede na to, da novinarka informacij ni iskala pri tožilstvu, ampak na policiji, je očitno, da gre za policijski postopek. NČR tudi nikjer v prispevku ne najde trditve, da naj bi šlo za protipravno pridobljeno korist. Torej ni šlo za hudo obtožbo. NČR sicer meni, da je novinarka storila dovolj za to, da bi vseeno pridobila odziv Vlada Petka, vendar ji njegove kontaktne številke ni uspelo dobiti ne na sedežu agencije ne pri zaposlenih, ki so številko Petkovega telefona sicer poznali, a je niso hoteli povedati. Je pa odziv, sicer vsebinsko prazen, dobila od Lonstroffovega direktorja Petra Webra. Vprašanje novinarke, kam je šla razlika 1,7 milijona evrov, je sicer retorično, vendar logično. Nikakor pa ni huda obtožba. Tretjega člena potemtakem oba novinarja nista kršila.

NČR ne more pritrditi pritožnikoma, da naj bi bil naslov prispevka Kako zaslužiti 1,7 milijona evrov v petnajstih minutah (v TV prispevku je bil sicer drugačen: Hišne preiskave) zavajajoč, ker naj bi gledalca navajal na misel, da bo dobil nasvet, kako izboljšati svoj finančni položaj, ne pa da bo govoril o domnevnem nespametnem ravnanju DUTB. Seveda je naslov želel pritegniti pozornost k vsebini prispevka, ta pa je tak naslov tudi pojasnil. Z njim potemtakem novinarja nista kršila 10. člena kodeksa.