Zavržba pritožbe Rada Kuharja proti Janezu Markešu (Delo)

Novinarsko častno razsodišče je 22. 5. 2019 prejelo pritožbo Rada Kuharja zoper novinarja Dela Janeza Markeša, v kateri mu pritožnik v prispevku z naslovom Odtenek, ki je spremenil barvo, ki je bil 11. 5. 2019 objavljen v Sobotni prilogi Dela, očita kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije.

Novinarsko častno razsodišče je pritožbo 4. 6. 2019 obravnavalo in se v skladu s 16. členom Pravilnika o delu NČR odločilo, da o pritožbi ne bo razsojalo oziroma jo je zavrglo. Razsodišče je 8. 11. 2018 in 21. 12. 2018 že odločilo v dveh primerih, v katerih je pritožnik Aliju Žerdinu očital vsebinsko popolnoma enako domnevno kršitev 5. člena kodeksa. Razsodišče je v obeh primerih ugotovilo, da kršitve 5. člena ni bilo, zato se je odločilo, da ponovna obravnava vsebinsko enake pritožbe nima smisla in ne odpira relevantnih vprašanj etike novinarskega dela.

16. člen
NČR ima diskrecijsko pravico, da z večino glasov članov odloči, da ne bo razsojalo o pritožbah, ki ne odpirajo relevantnih vprašanj etike novinarskega dela.