Zavržba pritožbe Bojana Hajca proti Franciju Donku (nova24tv.si)

NČR je 19. junija 2019 prejelo pritožbo Bojana Hajca, v kateri novinarju Franciju Donku (nova24tv.si) v prispevku z naslovom Napad na geje in lezbijke: odreka se jim dostop do zdravljenja homoseksualnosti!, objavljenem 19. junija 2019 na portalu nova24tv.si, očita kršenje 2. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.