Zaposleni na Inšpektoratu za šolstvo in šport proti Urošu Slaku (POP TV)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Sonja Merljak Zdovc, Irena Brejc, Nataša Štefe, Jelena Aščić (člani), je na seji 14. novembra 2019 v primeru Zaposleni na Inšpektoratu za šolstvo in šport proti novinarju POP TV Urošu Slaku ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Zadeva: Zaposleni na Inšpektoratu za šolstvo in šport proti novinarju POP TV Urošu Slaku

Povzetek pritožbe

Zaposleni na Inšpektoratu za šolstvo in šport novinarju Urošu Slaku očitajo, da je v oddaji 24ur zvečer 28. novembra 2018 in 11. decembra 2018 kršil 1., 2., 3., 4., 15., 17. in 21. člen Kodeksa novinarjev Slovenije. V omenjeni oddaji 28. novembra 2018 je voditelj Uroš Slak gostil nekdanjega ravnatelja Dušana Merca in ravnateljico Vzgojnega doma Planina Leonido Zalokar, ki sta govorila o konkretnem primeru, v katerega je bil vpleten Inšpektorat za šolstvo in na splošno o delu inšpektorata. Pred pogovorom je bil predvajan prispevek, pod katerega je bil podpisan neznani avtor A. K.

Pritožniki novinarju očitajo, da je kršil 1. in 4. člen kodeksa z navedbo: »Inšpektor vam očita, da ste slabo opravljali delo, ker ste tema dvema učencema prepovedali vstop v šolo,« saj, kot navajajo, ni imel zapisnika inšpekcijskega nadzora, ampak ovadbo tožilstva. S tem je zavajal javnost, saj je dejanja tožilstva enačil z dejanji inšpektorja.
Prav tako je novinar po mnenju pritožnikov zamolčal nekaj bistvenih informacij, kot je ta, da o prepovedi vstopa v šolo niso bili obveščeni starši mladoletnih učencev, da šola proti njim že ob predhodnih dejanjih ni ukrepala in ni ustrezno zaščitila učenk oziroma kar velike skupine učencev.
Pritožniki navajajo, da novinar Dušana Merca po izjavi: »Dejanje je bilo v teku, to sta bili dve dejanji, zelo hudo fizično nasilje in nadaljevanje v spolno nasilje,« ni vprašal za dodatno razlago in ni preveril, ali je navedba resnična. Poleg tega je z dopuščanjem izjave o hudem fizičnem in spolnem nasilju pri gledalcih pustil vtis, da obe dejanji konkretni inšpektor in inšpektorat dovoljujeta, kar je zavajanje javnosti.
Pritožniki trdijo, da se novinar ni potrudil dobiti celostne informacije, s čimer je zavajal javnost in prispeval k pozivom k nasilju nad inšpektorji v komentarjih na spletni strani.

Novinar je po mnenju pritožnika kršil 2. člen kodeksa s svojim komentarjem Dušanu Mercu: »Sprevrženo, kajne, narediva še korak dlje.« S tem je novinar, kot trdijo pritožniki, označil inšpektorja in posledično vse inšpektorje za sprevržene.
Z vprašanjem »Gospa Leonida Zalokar, kaj vidite tudi vi tukaj, je ta problem, tega delovanja inšpektorata, to zbirokratiziranost, sledimo paragrafom, ne pogledamo realnega življenja, in potem je to, to?« je novinar po besedah pritožnikov odstopil od instituta pravne države, glede na njegovo pravniško izobrazbo pa bi pričakovali, da razume pristojnost inšpekcijskih služb oziroma, da pri njih pridobi razlago.
Dušana Merca po izjavi, da so lahko »inšpektorji ljudje, ki pojma nimajo« novinar ni ustavil, niti ga ni prosil za pojasnilo in dokazila, ampak je to izjavo pustil v zraku, s čimer je po mnenju pritožnikov dodatno diskreditiral inšpektorat. Tudi na izjavo Leonide Zalokar: »Malo poglejte izobrazbeno strukturo šolskih inšpektorjev, kdo to je! /…/ njihova lastna osebnostna struktura in lastna osebnostna patologija,« se novinar ni odzval.
Pritožniki novinarju očitajo, da se ni odzval na »ponižujoče izjave Dušana Merca in Leonide Zalokar, ki so inšpektorje označili za neusposobljene, z lastno osebno patologijo, in budale«. Prav tako teh hudih obtožb ni prekinil, ampak je dovolil, da je »pogovor tonil še globlje v svoji sovražni naperjenosti«.

Po mnenju pritožnikov je novinar kršil 3. člen, ker pri pripravi prispevka ni pridobil nikakršnih informacij inšpektorata, niti ni ponudil inšpektorjem možnosti obrambe. Prav tako ni v oddajo povabil omenjenega inšpektorja niti nobenega drugega inšpektorja, tudi po oddaji ni poskrbel, da bi pridobil odziv oziroma ga ni objavil.

15. člen je novinar po trditvah pritožnikov kršil s svojimi odzivi na izjave gostov. Po izjavi Leonide Zalokar »Pravilnik je pravilnik in res si ga lahko nekam vtaknemo …« je novinar odgovoril: »Ampak življenje je pa življenje.« S temi besedami naj bi se novinar postavil nad zakonodajni okvir. 15. člen naj bi novinar kršil tudi s svojim komentarjem »Pa to je paradoks«, ki ga je izrekel po izjavi Dušana Merca, da je »menda taisti inšpektor zaradi navadnega pretepa na šoli zrušil ravnatelja v Desklah …« Kot navajajo pritožniki, Dušan Merc za to svojo izjavo nima nobenega dokaza, izgovarja pa se na besedo »menda«.
Pritožniki so prepričani, da je novinar komentiral nepreverjena oziroma slabo preverjena dejstva, zato povprečni poslušalec ni mogel ločiti med dejstvi in stališčem novinarja.

Pritožniki navajajo, da novinar ni reagiral, ko je Dušan Merc inšpektorja obtožil, da je lahko dober vodič psa policije, o šolstvu pa nima pojma. 17. člen naj bi kršil, ker ni želel dodatnega pojasnila in nobenega dokaza, ampak je pogovor nadaljeval.

Novinar je po besedah pritožnikov kršil 21. člen, ker se ni odzval na ponižujoče izjave Dušana Merca in Leonide Zalokar, ki sta inšpektorje označila za neusposobljene, z lastno osebno patologijo in budale. S tem, ko ni prekinil izjav Leonide Zalokar: »Sprašujem se, kakšna osebnostna struktura je stala na nasprotni strani /…/, da imamo lahko pred sabo osebnostno motnjo,« in Dušana Merca: »Oni gredo raje na sodišče. Neumno do skrajnosti,« naj bi novinar še dodatno dovoljeval pritisk na inšpektorat in dopustil, da oba gosta širita sovraštvo do inšpektorjev.

Novinar Uroš Slak je po mnenju pritožnikov kodeks kršil tudi v oddaji 24ur zvečer 10. decembra in 11. decembra 2018

Novinar naj bi kršil 1. člen z izjavo, da se je šolski inšpektor Alen Kofol spravil na učiteljico glasbene umetnosti, saj bi kot pravnik moral vedeti ali vsaj preveriti, da so v inšpekcijskih postopkih stranke šole in ne učitelji.

Četrti člen je po trditvah pritožnikov novinar kršil z izjavo: »Se bo norost, tortura, ki so jo šolski inšpektorji izvajali nad učitelji, …« in z nadaljevanjem izjave, da je inšpektor učiteljico preganjal, ker je »tri štirice učenki zaključila štiri«. Ta člen naj bi kršil, ker ni podal tudi drugih informacij, ki bi bistveno prispevale k razumevanju teme.

Novinar je po mnenju pritožnikov kršil 3. člen, ker ni zaprosil inšpektorata za informacije.

Novinar na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar Uroš Slak je kršil 3. člen, ni pa kršil 1., 2., 4., 15., 17. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev:
Oddaja 28. novembra 2018

Razsodišče uvodoma ugotavlja, da je potrebno pri televizijskem formatu oddaje 24ur zvečer prispevek, ki je uvod v pogovor, in pogovor z gosti v studiu jemati kot celoto.
Novinar po mnenju razsodišča ni kršil 1. člena. V pritožbi ni nobenega dokaza, da novinar ni imel vpogleda v zapisnik inšpekcijskega nadzora. Novinarka Maja Kos v prispevku navaja, da se okrožna državna tožilka Karmen Erčulj sklicuje na kazensko ovadbo, pod katero se je podpisal inšpektor za šolstvo Janez Kostanjevec. Prav tako citira vsebino inšpektorjevega zapisnika. Vsebino inšpektorjevega zapisnika so razkrivali tudi drugi mediji.
Novinar ni kršil 2. člena. Besedo sprevrženost je ponovil za ravnateljem, kot iztočnico za naslednje vprašanje, kar pa ne pomeni, da je to njegovo mnenje. Novinar oziroma voditelj oddaje ne more biti odgovoren za besede sogovornikov. Novinar, ki sogovornike posname vnaprej, lahko iz prispevka izloči neprimerne ali žaljive besede, voditelj oddaje v živo pa nima toliko manevrskega prostora.
Novinar je kršil 3. člen. V prispevku pred pogovorom je novinarka sicer nakazala, da je iskala odgovor inšpektorata, ki ga je posredovalo ministrstvo za šolstvo, a voditelj pogovora bi moral gledalcem pojasniti, zakaj v studio ni povabil tudi konkretnega inšpektorja oziroma predstavnika inšpektorata za šolstvo oziroma pojasniti, zakaj se vabilu niso odzvali. Glede na obtožbe, izrečene v oddaji, pa bi moral v naslednjih dneh za odgovor zaprositi omenjenega inšpektorja in inšpektorat ter odgovor objaviti. Ker novinar ni odgovoril na pritožbo, ne vemo, ali je to storil.
Novinar ni kršil 4. člena. Pritožnik namreč v pritožbi ni jasno navedel, katere ključne informacije so bile zamolčane glede navedbe: »Inšpektor vam očita, da ste slabo opravljali delo, ker ste tema dvema učencema prepovedali vstop v šolo.«
Novinar ni kršil 15. člena. Nekatere pripombe ali vprašanja lahko razumemo kot komentar, a od voditelja tovrstne oddaje se pričakuje določena mera avtorskega pristopa, ne zgolj postavljanje suhoparnih vprašanj, saj ne gre za poročanje, ampak pogovor, v katerem so ne le dovoljena, ampak zaželena tudi komentatorsko obarvana vprašanja.
Novinar ni kršil 17. člena, saj ni razkrival nikogaršnje zasebnosti. Da je inšpektor tudi vodič policijskega psa, ni zasebna zadeva, katero bi bilo potrebno prikrivati pred javnostjo.
Novinar ni kršil 21. člena. Sogovornika nista spodbujala k nasilju, širila sovraštva, nestrpnosti ali sovražnega govora, pač pa izražala svoja mnenja o delu inšpektorata.

Oddaja 10. decembra in 11. decembra 2018
Novinar ni kršil 1. člena. O tem, da je v inšpekcijskem postopku, je za več medijev govorila sama učiteljica.
Novinar ni kršil 4. člena. Pritožniki niso navedli, katere bistvene informacije naj bi novinar zamolčal.
Novinar je kršil 3. člen, ker za odgovor na očitke ni zaprosil inšpektorata za šolstvo.