Bojan Prosenc proti Miranu Lesjaku (dnevnik.si), Blažu Jarcu (Siol.net), Antiši Korljanu (primorske.si), Kaji Jakopič (MMC rtvslo.si), Drašku Golubarju (regionalobala.si, regionalgoriska.si), Robertu Schmitzerju (slovenskenovice.si) in Barbari Štrukelj (STA)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Ranka Ivelja, Sonja Merljak Zdovc, Katarina Vučko, Bojan Šuštar, Nataša Štefe, Irena Brejc in Jelena Aščić (člani), je na seji 12. decembra 2019 v primeru Bojan Prosenc (pritožnik) proti sedmim odgovornim urednikom sprejel sklep:

NČR primere pritožnika Bojana Prosenca proti Miranu Lesjaku (dnevnik.si), Blažu Jarcu (Siol.net), Antiši Korljanu (primorske.si), Kaji Jakopič (MMC rtvslo.si), Drašku Golubarju (regionalobala.si, regionalgoriska.si), Robertu Schmitzerju (slovenskenovice.si) in Barbari Štrukelj (STA) zaradi vsebinske povezanosti prispevkov, ki so predmet pritožbe in enakih očitanih kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije obravnava skupaj, o vsaki pritožbi pa odloča posebej.

Primer: Bojan Prosenc proti Miranu Lesjaku (dnevnik.si)

Povzetek pritožbe: Pritožnik očita uredniku kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je na spletni strani dnevnik.si 8. 9. 2019 ob 15.47 po STA z navedbo vira povzel in objavil vest o neurjih v hrvaški Istri. V njej je po STA navedena »neobstoječa« merska enota »milimetrov dežja na kvadratni meter«. Pritožnik trdi, da je STA vest prepisala s spletnega vremenskega portala Istramet, kjer takšna merska enota ni omenjena. Uredništvo Dnevnika je pritožnik na napako opozoril malo po polnoči z 8. na 9. 9. 2019 po elektronski pošti na naslov info@dnevnik.si in samodejno potrditev prejema elektronske pošte z istega naslova prejel 9. 9. 2019 ob 6.41. Pritožnik je pošto v vednost poslal tudi v desk STA. STA je po njegovih trditvah vest popravila v ponedeljek dopoldan. Dnevnik.si se na opozorilo pritožnika ni odzval in domnevne napake ni popravil do 11. 9. 2019, ko se je pritožnik pritožil na NČR.

Odgovora odgovornega urednika Mirana Lesjaka (dnevnik.si) NČR ni prejelo.

Sklep: Miran Lesjak, odgovorni urednik portala dnevnik.si, ni kršil 1. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR meni, da 1. člen kodeksa ni bil kršen, saj domnevna napaka ni bila ključna za razumevanje vesti o neurju v Istri. Očitek pritožnika o neobstoječi merski enoti »milimetrov dežja na kvadratni meter« ni utemeljen. Agencija za okolje namreč navaja (https://www.facebook.com/ArsoVreme/posts/1669805836376818/, 8. 9. 2019, dostop 26. 11. 2019), da gre za obstoječo enoto: »V meteorologiji je osnovna enota za količino padavin milimeter (mm). Zaradi lažjega razumevanja v javnosti pa pogosto uporabljamo tudi enoto liter na kvadratni meter (l/m2). Ker kilogram vode ustreza volumnu enega litra, je pretvorba med obema enotama enostavna. En liter vode na kvadratni meter pomeni enako kot 1 mm. V deževjih pogosto govorimo, koliko dežja je padlo v enem dnevu ali večdnevnem obdobju, v nalivih pa se čas skrajša na polurni ali 10 minutni interval. Ni namreč vseeno, ali pade npr. 50 mm dežja v enem dnevu ali pa samo v eni uri.«
Ko je dnevnik.si z STA prenesel vest o neurju, je objavil tudi, da naj bi strele in omenjena količina dežja padla v dveh urah, zato z navajanjem mm/m2 bralca ni zavedel, morda je bil le manj razumljiv.

Primer: Bojan Prosenc proti Blažu Jarcu (siol.net)

Povzetek pritožbe: Pritožnik očita uredniku kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je na spletni strani siol.net 8. 9 .2019 ob 15.53 z navedbo avtorjev STA in Luka Mlakar objavil vest o neurjih v hrvaški Istri. V njej je navedena »neobstoječa« merska enota »milimetrov dežja na kvadratni meter«. Pritožnik trdi, da je uredništvo Siol.net na napako opozoril malo po polnoči z 8. na 9. 9. 2019 po elektronski pošti na naslov urednik@tsmedia.si in pošto v vednost poslal v desk STA. STA je menda vest popravila v ponedeljek dopoldan. Pritožnik je 9. 9. 2019 z naslovov Srdjan.Cvjetovic@tsmedia.si ob 3.43 in Nina.Vogrin@tsmedia.si ob 6.01 prejel samodejni potrdili o prejemu pošte. Siol.net se na opozorilo pritožnika ni odzval in domnevne napake ni popravil niti do 11. 9. 2019 popoldan, ko se je pritožnik pritožil na NČR.

Odgovor novinarja/urednika: Na poziv NČR ni odgovoril urednik Blaž Jarc, temveč novinar Luka Mlakar. V odgovoru priznava napako, ki jo navaja pritožnik in se zanjo opravičuje. Z elektronsko pošto pritožnika je bil seznanjen šele 22. 10. 2019, ko je prejel dopis NČR. Istega dne je omenjeni prispevek popravil tako, da je izvrgel navedek »na kvadratni meter«. Pred tem mu ni bilo znano, da je prišlo do napake. Meni, da vsebinsko napaka ni bila takšna, da bi to predstavljalo kršitev 1. člena kodeksa.

Sklep: Blaž Jarc, odgovorni urednik portala siol.net, ni kršil 1. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR meni, da 1. člen kodeksa ni bil kršen, čeprav domnevne napake na portalu siol.net niso popravili vse do 22. 10., ko je do soavtorja vesti Luke Mlakarja preko NČR prispela pritožba pritožnika. Novinar je šele takrat videl pritožnikovo pošto z 9. 9. 2019. Pritožnik kršitve kodeksa ne očita soavtorju vesti, zato se NČR o njegovi odgovornosti ni izrekalo. Novinar je popravil domnevno napako, a tako, da je še povečal nerazumljivost informacije. Izbrisal je namreč le del merske enote – iz mm/m2 so ostali le mm dežja, resda, da je navedeno, da v dveh urah. Bralec pa lahko le sklepa, da na kvadratni meter.
Kljub temu NČR ne more slediti očitkom o kršitvah kodeksa za minorne napake. Domnevna napaka ni bila ključna za razumevanje vesti o neurju v Istri, očitek pritožnika o neobstoječi merski enoti »milimetrov dežja na kvadratni meter« pa je neutemeljen (glej obrazložitev v primeru Prosenc proti Miranu Lesjaku).
Ko je Siol.net po STA povzel vest o neurju, je v isti vesti objavil tudi, da naj bi strele in omenjena količina dežja padla v dveh urah, zato bralca ni zavedel. Glede na navedeno se NČR zastavlja vprašanje, zakaj siol.net napako priznava in jo popravlja, saj bi jo lahko tudi zanikal. 44 litrov dežja na kvadratni meter v dveh urah je povsem isto kot 44 milimetrov dežja (na kvadratni meter) v dveh urah.

Primer: Bojan Prosenc proti Antiši Korljanu (primorske.si)

Povzetek pritožbe: Pritožnik očita uredniku kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je na spletni strani primorske.si 8. 9. 2019 ob 16.33 objavil vest STA o neurjih v hrvaški Istri. V njej je po STA navedena »neobstoječa« merska enota »milimetrov dežja na kvadratni meter«. Pritožnik trdi, da je STA vest prepisala s spletnega vremenskega portala Istramet, kjer takšna merska enota ni omenjena. Uredništvo Primorskih novic je pritožnik na domnevno napako opozoril malo po polnoči z 8. na 9. 9. 2019 po elektronski pošti na naslov uredniki@primorske.si in samodejno potrditev prejema pošte z naslova Marica.Ursic-Zupan@primorske.si prejel 9. 9. 2019 ob 8.02. Pritožnik je pošto v vednost poslal tudi v desk STA. STA je menda vest popravila v ponedeljek dopoldan. Omenjeno vest so primorske.si osvežile istega dne ob 10.17, domnevne napake pa niso popravili do 11. 9. 2019, ko se je pritožnik pritožil na NČR.

Odgovor urednika: Antiša Korljan, odgovorni urednik Primorskih novic in primorske.si, je na pritožbo odgovoril. Korljan pojasnjuje, da je merska enota mm/m2 uradna, da jo uporabljata ARSO in urad za meroslovje. Zato ne vidi razloga za začetek postopka. Korljan meni, da bi NČR pred pozivom k odzivu moralo izvesti »test verodostojnosti« pritožnika in pritožbe in tudi samo v tem »birokratskem postopku« upoštevati 1. člen kodeksa.

Sklep: Antiša Korljan, odgovorni urednik portala primorske.si, ni kršil 1. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR meni, da 1. člen kodeksa ni bil kršen. Ugotavlja, da domnevna »napaka« ni bila ključna za razumevanje vesti o neurju v Istri, očitek pritožnika o neobstoječi merski enoti »milimetrov dežja na kvadratni meter« pa je neutemeljen (glej obrazložitev v primeru Prosenc proti Miranu Lesjaku).
Ko so primorske.si po STA povzele vest o neurju, so objavile tudi, da je neurje trajalo dve uri, v tem času pa je padla tudi navedena količina dežja, torej 44 oz. 40 mm/m2. Čeprav je bilo to za bralca morda manj razumljivo kot druga ekvivalentna mera, torej 44 oziroma 40 litrov dežja na kvadratni meter, bralca niso zavedli.
Razsodišče na očitek urednika, da gre za neverodostojno pritožbo, odgovarja, da mu Pravilnik o delu razsodišča sicer daje diskrecijsko pravico, da zavrže pritožbe, ki ne odpirajo relevantnih vprašanj za novinarsko delo, vendar pa razsodišče to pravico izkorišča zelo redko in v zelo utemeljenih primerih. Po mnenju razsodišča v tem primeru kriteriji za zavržbo niso bili izpolnjeni.

Primer: Bojan Prosenc proti Kaji Jakopič (rtvslo.si)

Povzetek pritožbe: Pritožnik očita urednici kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je na spletni strani rtvslo.si 8. 9. 2019 ob 11.12 z navedbo avtorjev MMC RTV SLO in STA v delu objave o neurjih v hrvaški Istri navedena »zgrešena« merska enota »milimetrov dežja na kvadratni meter«. Pritožnik trdi, da je uredništvo na napako opozoril 9. 9. 2019 ob 11.39 po elektronski pošti na naslov MMC-uredniki@rtvslo.si, STA pa je vest menda popravila že pred tem. Uredništvo se na opozorilo ni odzvalo in domnevne napake ni popravilo do 11. 9. 2019 popoldne, ko se je pritožnik pritožil na NČR.

Odgovor urednice: Na poziv NČR je odgovorila Kaja Jakopič, urednica Uredništva za nove medije MMC RTVS, ki ugotavlja, da se pritožba nanaša na članek Neurja zaposlila koroške gasilce, danes alarm zaradi vetra, v katerem je omenjeno tudi neurje v Istri. Sporoča, da je bil članek povzet po novici STA, kjer je prišlo do napake, ki jo je STA kasneje popravila v uvodu novice, ne pa tudi v nadaljevanju, uporabnikov servisa pa STA ni posebej opozorila na popravek, zato ga niso opazili.
Pritožnikovega maila na MMC RTV niso našli, morda ni prišel do njih, saj bi sicer napako popravili. Njihovi uporabniki sicer na podobne napake opozarjajo preko posebnega gumba pod članki Prijavi napako!. Po prejetju pritožbe preko NČR so »nenamerno napako« popravili in navedli, da napako priznavajo. Urednica meni, da so delovali v duhu novinarskega kodeksa, saj so napako takoj po opozorilu tudi popravili.

Sklep: Kaja Jakopič, urednica Uredništva za nove medije MMC RTV, ni kršila 1. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR meni, da 1. člen kodeksa ni bil kršen, saj urednica MMC RTV na domnevno napako morda ni bila opozorjena prej, jo je pa popravila in uporabnike tudi opozorila nanjo, ko je zanjo izvedela iz pritožbe.
Poleg tega NČR poudarja, da očitana »napaka« ni bila ključna za razumevanje vesti o neurju v Istri, očitek pritožnika o neobstoječi merski enoti »milimetrov dežja na kvadratni meter« pa je neutemeljen (glej obrazložitev v primeru Prosenc proti Miranu Lesjaku).
Ko je MMC RTV po STA povzel vest o neurju, je v isti vesti objavil tudi, da naj bi strele in omenjena količina dežja padla v dveh urah, zato bralca ni zavedel. Glede na navedeno se NČR zastavlja tudi vprašanje, zakaj MMC RTV napako priznava in jo popravlja, saj bi jo lahko tudi zanikal oziroma pustil vest nespremenjeno. 44 litrov dežja na kvadratni meter je enako kot 44 milimetrov dežja na kvadratni meter v dveh urah.

Primer: Bojan Prosenc proti Drašku Golubarju (regionalobala.si, regionalgoriska.si)

Povzetek pritožbe: Pritožnik uredniku očita kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je na spletnih straneh regionalgoriska.si in regionalobala.si 8. 9. 2019 ob 18.09 bila povzeta vest z navedbo STA kot vira o neurjih v hrvaški Istri. Navedli naj bi »zgrešeno« mersko enoto »milimetrov dežja na kvadratni meter«. Pritožnik trdi, da je uredništvo na napako opozoril 9. 9. 2019 ob 11.39 po elektronski pošti na naslov urednistvo@regional.si. STA je vest popravila že pred tem. Uredništvo se na opozorilo ni odzvalo in domnevne napake ni popravilo niti do 11. 9. 2019 popoldne, ko se je pritožnik pritožil na NČR.

Odgovora urednika razsodišče ni prejelo.

Sklep: Draško Golubar, urednik spletnih portalov, ni kršil 1. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR meni, da 1. člen kodeksa ni bil kršen, čeprav urednik ni odgovoril na opozorilo pritožnika in vesti ni popravil, ker očitana »napaka« ni bila ključna za razumevanje vesti o neurju v Istri, očitek pritožnika o neobstoječi merski enoti »milimetrov dežja na kvadratni meter« pa je neutemeljen (glej obrazložitev v primeru Prosenc proti Miranu Lesjaku).
Ko sta spletna portala povzela vest o neurju, sta v njej objavila tudi, da je šlo za padavine v času dveh ur. 44 litrov dežja na kvadratni meter pa je enako kot 44 milimetrov dežja na kvadratni meter v dveh urah.

Primer: Bojan Prosenc proti Bojanu Budji/Robertu Schmitzerju (slovenskenovice.si)

Povzetek pritožbe: Pritožnik očita uredniku spletne strani slovenskenovice.si kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, ker je na spletni strani 8. 9. 2019 ob 15.42 z dopolnitvijo ob 15.47 z navedbo avtorjev STA in M. U. objavil vest o neurjih v hrvaški Istri z »zgrešeno« mersko enoto »milimetrov dežja na kvadratni meter«. Pritožnik trdi, da je uredništvo na napako opozoril 9. 9. 2019 ob 11.39 po elektronski pošti na naslov info@slovenskenovice.si, STA pa je menda vest popravila že pred tem. Uredništvo se na opozorilo ni odzvalo in domnevne napake ni popravilo do 11. 9. 2019 popoldan, ko se je pritožnik pritožil na NČR.

Odgovor urednika: Robert Schmitzer, namestnik odgovornega urednika portala slovenskenovice.si Bojana Budje, ki je odgovoren za splet, na obtožbo odgovarja, da je podatek o milimetrih dežja na kvadratni meter pravilen, saj ga uporablja tudi meteorološka stroka in je enako litru na kvadratni meter. Kljub temu so »članek popravili in tako zagotovili meteorološko strokovno neoporečnost našega poročanja«.

Sklep: Robert Schmitzer ni kršil 1. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR meni, da 1. člen kodeksa ni bil kršen, čeprav urednik ni odgovoril na opozorilo pritožnika in je vest popravil šele po prejemu poziva NČR k dogovoru 22. 10. 2019. Očitana »napaka« ni bila ključna za razumevanje vesti o neurju v Istri, očitek pritožnika o neobstoječi merski enoti »milimetrov dežja na kvadratni meter« pa je neutemeljen (glej obrazložitev v primeru Prosenc proti Miranu Lesjaku).

Primer: Bojan Prosenc proti Barbari Štrukelj (Slovenska tiskovna agencija)

Povzetek pritožbe: Pritožnik očita urednici STA, da je 8. 9. 2019 ob 15.26 objavila članek o neurjih v hrvaški Istri, ta pa je bil osnova za vrsto objav na spletnih straneh slovenskih medijev. V članku je navedena »neobstoječa« merska enota »milimetrov dežja na kvadratni meter«. To mersko enoto »so si izmislili pri STA, saj na spletnem portalu Istramet, od koder naj bi prepisali podatke, sploh ni omenjena«. Pritožnik je na domnevno napako opozoril več uredništev, STA pa je vest popravila v ponedeljek. Domneva, da STA na popravek svojih naročnikov ni posebej opozorila in je s tem kršila 1. člen Kodeksa novinarjev Slovenije
»S preverjanjem zelo verjetno ni mišljeno, ker bi bilo povsem neživljenjsko, da morajo v vseh uredništvih preverjati tudi vse podatke in navedbe državne novičarske agencije (in drugih uveljavljenih agencij)«, pravi, a nadaljuje, da to ni v redu, ker lahko na ta način napake ostanejo. Meni, da je STA 1. člen kodeksa kršila s tem, ko je v spletni objavi ohranila datum in uro prve objave, čeprav je bila ta popravljena kasneje, pa tudi s tem, da naročnikov servisa ni izrecno opozorila na napako in jim ni sporočila popravka.

Odgovor urednice: Barbara Štrukelj, odgovorna urednica STA, v odgovoru pojasnjuje, da je bila vest povzeta po hrvaški tiskovni agenciji Hina, ki je povzemala Portal Istramet: »Hina je v svoji vesti uporabila to neobstoječo mersko enoto (milimeter dežja na kvadratni meter namesto pravilne navedbe milimeter). Napake niso zaznali in so jo prenesli v tekst, po opozorilu prijavitelja pa so jo dan kasneje popravili le na spletu, kjer so po njihovih standardih dovoljeni le manjši in ne »klasični« popravki. Po njenem ni prišlo do hujšega nerazumevanja pri prejemnikih informacije, čeprav »se je zgodila napaka«, z »zmotno navedbo enote« pa ni prišlo do hujšega nerazumevanja ali zavajanja uporabnikov servisa. Količine padavin so pravilno navedene, saj je milimeter padavin enako litru na kvadratni meter, še dodaja. Kljub temu so novinarje STA spet opozorili na dosledno spoštovanje agencijskega priročnika o objavljanju popravkov.

Sklep: Barbara Štrukelj, odgovorna urednica STA, ni kršila 1. člena kodeksa.

Obrazložitev: NČR meni, da 1. člen kodeksa ni bil kršen, čeprav je STA po opozorilu pritožnika vest popravila. Očitana »napaka« ni bila ključna za razumevanje vesti o neurju v Istri, očitek pritožnika o neobstoječi merski enoti »milimetrov dežja na kvadratni meter« pa je neutemeljen (glej obrazložitev v primeru Prosenc proti Miranu Lesjaku).