Zavržba pritožbe Luke Šolmajerja proti Boštjanu Veseliču (TV Slovenija)

NČR je 12. februarja 2020 prejelo pritožbo Luke Šolmajerja, v kateri novinarju TV Slovenija Boštjanu Veseliču v prispevku z naslovom Se bo manj kadilo?, objavljenem 13. januarja 2020 v oddaji TV Slovenija Tednik, očita kršenje 1., 4. in 5. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.