Damijan Janković proti novinarki in novinarjema Vesni Vuković, Primožu Cirmanu in Tomažu Modicu

Razsodba/Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Nataša Štefe, Katarina Vučko, Irena Brejc, Brane Piano, Ranka Ivelja in Sonja Merljak Zdovc (člani), je na seji 27. 2. 2020 v primeru Damijan Janković proti novinarki Vesni Vuković in novinarjema Primožu Cirmanu in Tomažu Modicu ugotovilo, da novinarji niso kršili Kodeksa novinarjev Slovenije.

Primer: Damijan Janković proti novinarki in novinarjema Vesni Vuković, Primožu Cirmanu in Tomažu Modicu

Damijan Janković se pritožuje zaradi članka “Zakaj hišni notar Jankovićevih v milijonu z Malte ni videl nič spornega?” avtorjev Vesne Vuković, Primoža Cirmana in Tomaža Modica, ki je bil objavljen na siol.net 18. septembra 2019. Ugotavlja neresnično trditev, “ki je niso preverili, kljub temu, da razpolagajo z vsemi mojimi kontakti ter se vedno odzovem na njihova vprašanja,” kot je zapisal v pritožbi, v kateri navaja, da so v članku med drugim zapisali, da je vse notarske zapise papirjev, povezane s poenostavljenimi poravnavami vseh treh podjetij v lasti Damijana Jankovića, delal ljubljanski notar Miro Košak. Pritožnik zatrjuje, da navedeno ne drži, da je notarski zapisnik o izidu glasovanja v postopkih poenostavljenih prisilnih poravnav pripravil notar Jernej Jeromen in ne notar Košak, kar bi lahko novinarji brez težav preverili. “Gre torej za eklatantno kršitev 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije,” meni Damijan Janković, ki dodaja, da je najprej podal zahtevo za popravek, ki jo je družba TS Media, medijske vsebine in storitve, d. o. o., zavrnila. Pritožbi Janković dodaja kopije komuniciranja s predstavniki omenjene medijske družbe, kopije zahteve za popravek in odgovora TS Media na zahtevo za prikaz nasprotnih dejstev v zvezi z obravnavanim člankom.

Novinarka Vesna Vuković ter novinarja Primož Cirman in Tomaž Modic so v odgovoru na pritožbo zapisali, da v članku, ki je predmet pritožbe, v ničemer niso kršili kodeksa. Očitek pritožnika, da v prispevku ugotavlja neresnično trditev, ki je niso preverili, gre pa za naslednjo zapisano trditev v članku: “Vse notarske zapise papirjev, povezanih s poenostavljenimi poravnavami vseh treh podjetij v lasti Damijana Jankovića, je delal ljubljanski notar Miro Košak,” zavračajo, “saj v prispevku nikjer ni zapisano, da je notar Košak potrjeval poenostavljene prisilne poravnave, kot trdi pritožnik”. V odgovoru novinarka in novinarja še dodajajo, da zapisniki o izidu glasovanja, na katere se v pritožbi sklicuje Damijan Janković in jih je po njegovih navedbah overjal notar Jeromen, “niso dostopni javnosti in za njih tudi nismo nikjer trdili, da jih je overjal notar Košak.” Poudarjajo, da “tudi sicer samo dejstvo, da je zapisnike o izidu glasovanja poenostavljenih prisilnih poravnav Jankovićevih podjetij overjal notar Jeromen, v ničemer ne vpliva na poročanje o dvojni vlogi notarja Košaka.” V odgovoru pojasnjujejo, da so, kot pravi prvi člen kodeksa, preverjali točnost zbranih informacij in se izogibali napakam, saj so imeli za vse navedbe podlago v listinah, ki so javno objavljene na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes.si), iz katerih je razvidno, da je konkretne listine, omenjene v prispevku, overjal notar Košak. Za pojasnila o overjanju listin so se pred objavo prispevka obrnili na notarja Košaka. Vprašanja in odgovore nanje so novinarka in novinarja priložili k svojemu odzivu na pritožbo.

SKLEP:

Vesna Vuković, Primož Cirman in Tomaž Modic niso kršili 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: V članku “Zakaj hišni notar Jankovićevih v milijonu z Malte ni videl nič spornega?” avtorjev Vesne Vuković, Primoža Cirmana in Tomaža Modica je prikazana dvojna vloga notarja Košaka, ki je, kot je zapisano v prispevku, “nekakšen hišni notar Mestne občine Ljubljana (MOL), odkar je županski položaj leta 2006 prevzel Zoran Janković,” hkrati pa Jankovićevi najemajo Košaka tudi za zasebne posle, ki so podrobneje opisani v članku. V članku se sprašujejo, ali je Košak kot notar storil dovolj pri zaustavitvi manevrov, s katerimi je Damijan Janković načrtoval odpis 29 milijonov evrov dolgov trem podjetjem iz skupine Electa. Novinarji menijo, da podatki, ki so jih pridobili in analizirali, “dokazujejo, da je Košak moral vedeti, da nekatere največje upnike Electe v resnici obvladuje Damijan Janković”.

NČR je v tem primeru ugotavljal le (ne)spornost trditve v članku, da je ljubljanski notar Miro Košak delal “vse notarske zapise papirjev, povezanih s poenostavljenimi poravnavami vseh treh podjetij v lasti Damijana Jankovića”. Po pojasnilu Notarske zbornice Slovenije so zapisniki o izidu glasovanja v postopkih poenostavljenih prisilnih poravnav notarski zapisniki. Notarski zapisniki in notarski zapisi pa sta dve različni notarski listini, zato razsodišče ugotavlja, da novinarji niso naredili napake.
Za odločanje je bilo ključno tudi pojasnilo v odgovoru na pritožbo, da zapisniki o izidu glasovanja, na katere se v pritožbi sklicuje Damijan Janković in jih je po njegovih navedbah overjal notar Jeromen, “niso dostopni javnosti in za njih tudi nismo nikjer trdili, da jih je overjal notar Košak”. Na podlagi tega se je Novinarsko častno razsodišče odločilo, da novinarji niso kršili 1. člena kodeksa.

Novinarsko častno razsodišče se s tem, ali je uredništvo siol.net utemeljeno in pravilno zavrnilo objavo popravka, ni ukvarjalo. O tem odloča sodišče.