Socialni demokrati proti neznanemu avtorju s kraticama H. M. in odgovornemu uredniku Jožetu Biščaku (Nova24TV.si)

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Gabrijela Milošič, Nataša Štefe, Jelena Aščić, Katarina Vučko, Irena Brejc in Ranka Ivelja (članice), je na seji 13. februarja 2020 v primeru Socialni demokrati proti neznanemu avtorju s kraticama H. M. in odgovornemu uredniku Nova24TV.si, Jožetu Biščaku, razsodilo, da sta novinar in odgovorni urednik kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Socialni demokrati proti neznanemu avtorju s kraticama H. M. in odgovornemu uredniku Jožetu Biščaku (Nova24TV.si)

Socialni demokrati (v nadaljevanju pritožnik), ki jih zastopa Odvetniška družba Grošelj, so se na NČR obrnili s pritožbo zaradi prispevka avtorja, podpisanega s kraticami H. M., ki je bil dne 21. 5. 2019 objavljen na spletni stani Nova24TV.si v rubriki Politika, z naslovom »Poglejte, kako se norčujejo iz Slovencev, ki so se primorani voziti na delo v Ljubljano!«. Pritožnik avtorju oziroma odgovornemu uredniku, če avtor ne bo razkrit, očita, da sta kršila 1., 4., 5., 6. in 10. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

V spornem prispevku avtor navaja, da so Socialni demokrati ob vpadnici v Ljubljani v okviru predvolilne kampanje promovirali dnevne migracije in s transparenti z napisi »Dobrodošli migranti, novi volivci«, »Hočemo polno malho« in »Ti odločaš« Slovencem, ki so se primorani voziti na delo v prestolnico, dali vedeti, da so tudi oni migranti. Navaja tudi, da želijo v SD izenačiti zakonite migracije z nezakonitimi, med katere spadajo »invazivni ilegalci« z Bližnjega vzhoda in Afrike.
Na naslovnici spletne strani Nova24TV.si je bil objavljen naslov prispevka s fotografijo dr. Milana Brgleza, kandidata liste SD, ki v rokah drži rdeč plakat, na katerem je spodaj znak stranke SD in napis: »Dobrodošli migranti, novi volivci«. Fotografija je bila objavljena tudi v članku, poleg te pa tudi fotografije mag. Matjaža Nemca in mag. Tanje Fajon in nekaterih drugih ljudi. Na fotografiji mag. Matjaž Nemec drži transparent z znakom stranke SD in napisom »Dobrodošli migranti, novi volivci«, napis na transparentu, ki ga drži mag. Tanja Fajon, pa ni viden. Na tretji v članku objavljeni fotografiji moški drži transparent z napisom »Hočemo polno malho«. Na četrti fotografiji, objavljeni v članku, moški prav tako drži transparent z znakom stranke SD in napisom »Dobrodošli migranti, novi volivci«.

Pritožnik navaja, da so navedene fotografije fotomontaže, in prilaga fotografije, s katerimi dokazuje svojo trditev. Priložene fotografije prikazujejo, da je na transparentu, ki ga drži dr. Milan Brglez napis »Ti odločaš! O sebi. O Sloveniji. O Evropi.« Fotografija mag. Matjaža Nemca in mag. Tanje Fajon, ki jo je priložil pritožnik, prikazuje, da je na transparentu mag. Matjaža Nemca prav tako napis »»Ti odločaš! O sebi. O Sloveniji. O Evropi.« Pritožnik je priložil še vire (prispevke drugih medijev: Mladina, Večer), ki prikazujejo, da moški na tretji fotografiji spornega prispevka ne drži transparenta z napisom »Hočemo polno malho«, temveč transparent z napisom »Hočemo napredno Evropo!« Priloženi viri prikazujejo, da moški na četrti fotografiji spornega prispevka ne drži transparenta z napisom »Dobrodošli migranti, novi volivci«, temveč transparent z napisom »Evropa ni problem. Evropa je rešitev.«

Pritožnik meni, da takšen pristop pomeni kršitev 10. člena kodeksa, ki določa, da montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine.

Navaja, da je uredništvo Nova24TV.si objavilo »Pojasnilo prizadetim v SD« (objavljeno na spletnem portalu Nova24TV.si dne 22. 5. 2019), v katerem je zapisano: »Stranki SD, ki po socialnih omrežjih že drugi dan zahteva pojasnila od evropskih poslancev SDS, dolgujemo obrazložitev zaradi včerajšnje objave, ki smo jo tudi umaknili. Kot veste, smo včeraj popoldan objavili članek z naslovom “Še ena provokacija Socialnih demokratov: Poglejte, kako se norčujejo iz Slovencev, ki so se primorani voziti na delo v Ljubljano”, ki prikazuje vidne člane SD s transparenti, ki smo ga po nekaj minutah umaknili. Pri tem smo dolžni pojasniti, da smo prispevek naredili na podlagi fotografij, ki so krožile po socialnih omrežjih in jih je tam še vedno mogoče videti in NISO delo naše novinarske ekipe. Takoj, ko smo ugotovili, da gre za potegavščino, smo članek tudi umaknili s spleta. Pri tem poudarjamo, da ni šlo za nobeno zlonamerno dejanje. Kljub temu se prizadetim v stranki SD opravičujemo.«

Pritožnik ugotavlja, da sicer 1. člen kodeksa določa, da lahko NČR v primeru, da novinar svoje napake (četudi nenamerne) prizna in popravi, presodi, da novinar ni kršil kodeksa. Vendar pritožnik navaja, da v tem primeru ne gre za nenamerne napake, temveč za načrtno diskreditacijo kandidatov stranke SD s strani medija Nova24TV, saj je bil celoten članek napisan s takšnim namenom, kar je razvidno iz njegove vsebine, avtorjem članka pa je bilo nedvomno tudi jasno, da nihče, ki kandidira za poslanca Evropskega parlamenta, ne bi nosil transparenta z napisi, kakršni so bili na objavljenih fotografijah (»Hočemo polno malho«). Pritožnik meni, da je navedba uredništva, da ob objavi članka niso vedeli, da gre za potegavščino, zgolj sprenevedanje. Pritožnik meni, da bi moral avtor, četudi bi bilo res, da je bil prispevek pripravljen na podlagi fotografij s socialnih omrežij, preveriti točnost zbranih informacij in se izogibati napakam ter da ne bi smel zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme; ob objavi nepotrjenih informacij pa bi moral na to opozoriti in navesti vir informacij.

Pritožnik dvomi, da so vir fotografij socialna omrežja in meni, da je fotomontaže napravil medij Nova24TV.si. Pritožnik razsodišču predlaga, naj medij pozove k predložitvi pojasnila in dokazila, kdaj in od koga so pridobili sporne fotografije. Predlaga, da v nasprotnem primeru NČR šteje, da so fotografije napravili pri mediju Nova24TV.si in da zanje odgovarja avtor/ica spornega prispevka; če pa medij avtorja/ice ne bo razkril, naj zanje odgovarja odgovorni urednik Jože Biščak.
Pritožnik meni, da četudi bi avtor prispevek pripravil na podlagi fotografij s socialnih omrežij, bi moral preveriti točnost informacij in se izogibati napakam. Ker tega ni storil, naj bi po mnenju pritožnika kršil 1. člen kodeksa.

Nadalje pritožnik meni, da bi moral avtor v prispevku navesti, da ga je naredil na podlagi fotografij s socialnih omrežij. Ker tega ni storil, pritožnik zatrjuje kršitev 4. člena kodeksa (ki določa, da novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme), kršitev 5. člena kodeksa (ki določa, da ko novinar objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, mora na to opozoriti) ter kršitev 6. člena kodeksa (ki določa, da mora novinar, kadar je le mogoče, navesti vir informacije).

Ne novinar ne odgovorni urednik na pritožbo in očitane kršitve nista odgovorila.

SKLEP:

Novinar H. M. in odgovorni urednik Jože Biščak sta kršila 1. in 6. člen kodeksa, nista pa kršila 4., 5. in 10. člena kodeksa.

Obrazložitev:
NČR ugotavlja, da so v obravnavanem prispevku objavljene fotografije nedvomno fotomontaže, kar je priznalo tudi uredništvo medija Nova24TV.si v »Pojasnilu prizadetim v SD«, objavljeno na spletnem portalu Nova24TV.si dne 22. 5. 2019).

V okviru zatrjevane kršitve 1. člena kodeksa je NČR presojalo dva možna pogleda na ravnanje avtorja oziroma odgovornega urednika (ki ju navaja tudi pritožnik): bodisi ne gre za nenamerne napake, temveč načrtno diskreditacijo kandidatov stranke SD s strani medija Nova24TV, bodisi avtor oziroma odgovorni urednik ob objavi članka nista vedela, da gre za potegavščino, ki je krožila po socialnih omrežjih. V prvem primeru je kršitev 1. člena nedvomna, četudi je medij prispevek kasneje umaknil in se zanj opravičil. Tudi če avtor prispevka v fotomontažah ne bi prepoznal potegavščine, je bil dolžan preveriti točnost zbranih informacij. To bi lahko storil hitro in enostavno s klicem v pisarno SD. Bi pa lahko v primeru nenamerne napake NČR presodil, da kršitve 1. člena kodeksa ni bilo, ker je medij napako priznal ter sporni prispevek umaknil.

NČR ni mogel preveriti izvora fotografij – fotomontaž, objavljenih v spornem prispevku, zato se ne more opredeliti do vprašanja, kdo je avtor fotomontaž: ali jih je avtor prispevka resnično pridobil s socialnih omrežij ali pa je avtor fotomontaž medij Nova24TV.si. Četudi bi avtor prispevka fotomontaže pridobil s socialnih omrežij, NČR pritrjuje pritožniku, da glede na vsebino napisov na transparentih, ki so bili na fotomontažah v rokah kandidatov SD za volitve v Evropski parlament ter drugih fotografiranih oseb, ni verjetno, da sta avtor prispevka in uredništvo medija Nova24TV.si nasedla potegavščini s socialnih omrežij in napako ugotovila šele po objavi spornega prispevka. Zato ocenjuje, da napaka avtorja oziroma odgovornega urednika ni bila nenamerna in ne glede na kasnejši umik prispevka ugotavlja kršitev 1. člena kodeksa.

Avtor prispevka je zgolj pod fotomontažo, na kateri je dr. Milan Brglez, navedel, da je vir fotografije Facebook. Vendar pa pri tem ni navedel, čigav Facebook profil je vir fotografije. Pri drugih fotografijah oziroma fotomontažah vira ni navedel, prav tako vira informacij ni navedel v besedilu prispevka. NČR zato ugotavlja kršitev 6. člena kodeksa.

Iz enakega razloga, ker ni navedel, da gre za fotografije s socialnih omrežij, je pritožnik avtorju oziroma odgovornemu uredniku očital tudi kršitev 4. člena kodeksa (ki določa, da novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme) in kršitev 5. člena kodeksa (ki določa, da ko novinar objavlja nepotrjene informacije, govorice ali ugibanja, mora na to opozoriti). Kršitve 4. in 5. člena kodeksa ni bilo, saj je odsotnost navedbe vira informacij relevantna za ugotavljanje kršitve 6. člena kodeksa (ki jo je NČR ugotovil).

Prav tako ni bilo kršitve 10. člena kodeksa, saj naslovi in podnaslovi ne potvarjajo vsebine in se ujemajo s siceršnjo vsebino prispevka. Spornost prispevka je v neresničnosti objavljenih informacij in objavljenih fotomontažah, kar pa je NČR obravnaval v okviru kršitev 1. člena kodeksa.
Ker medij na pritožbo ni odgovoril in ni razkril identitete avtorja prispevka, NČR ugotavlja, da je za kršitve odgovoren odgovorni urednik Jože Biščak.