Zavržba pritožbe Draga Kosmača proti Janku Petrovcu (RTV Slovenija)

NČR je 29. marca 2020 prejelo pritožbo Draga Kosmača, v kateri dopisniku RTV Slovenija iz Rima Janku Petrovcu v prispevku o situaciji v Italiji, v katerem je, tako pritožnik, navedel, “da je pomoč Rusije Italiji v boju proti korona virusu neskrena in ni dobronamerna”, objavljenem 28. marca 2020 v sobotni radijski kroniki Radia Slovenija, očita kršenje 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.