Zavržba pritožbe Jureta Purgaja proti demokracija.si

NČR je 28. aprila 2020 prejelo pritožbo Jureta Purgaja, v kateri novinarju Demokracije podpisanemu s kraticami PU/ M.V. v prispevku z naslovom Moldavec prevažal sedem nezakonitih migrantov, objavljenem 28. aprila 2020 na portalu demokracija.si (prispevek ni več dostopen), očita kršenje vseh členov Kodeksa novinarjev Slovenije, razen člena 28. in 29.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.