Zavržba pritožbe Urše Milič proti Andreju Lebanu (Žurnal24)

NČR je 6. aprila 2020 prejelo pritožbo Urše Milič, v kateri novinarju Andreju Lebanu v prispevku z naslovom Mačke med seboj prenašajo koronavirus, objavljenem 4. aprila 2020 na portalu zurnal24.si, očita kršenje 1., 3. in 7. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.