Bojan Prosenc proti novinarki Siol.net Barbari Pance in uredništvu Siol.net

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Irena Brejc, Nataša Štefe, Sonja Merljak Zdovc in Katarina Vučko je na seji 17. junija 2020 v primeru Bojan Prosenc proti Siol.net ugotovilo, da sta spletni portal Siol.net in avtorica prispevka, novinarka Barbara Pance, kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Bojan Prosenc proti novinarki Siol.net Barbari Pance in uredništvu Siol.net

Pritožnik se sklicuje na članek Bi uniforme v šolah rešile problem osebne urejenosti?, objavljen na portalu Siol.net 15. 10. 2019, v katerem sta kot avtorja navedena Planet TV in Barbara Pance (https://siol.net/novice/slovenija/se-obetajo-nova-pravila-osebne-urejenosti-vsolah-video-509624). Pritožnik domneva, da je članek povzetek prispevka Planet TV, ki je na spletni strani objavljen ob besedilu kot del članka, povezava na televizijski prispevek pa je objavljena tik pod naslovom članka. Pritožnik poudarja, da se pritožuje le na pisni del objave. Na Siol.net je poslal svoje pripombe, a mu niso odgovorili.

Povzetek pritožbe na NČR s pripombami in mnenjem pritožnika, ki po njegovem pomenijo kršitev kodeksa, so, kot sledi:

1. člen naj bi bil kršen, ker pritožnik od Siol.net ni dobil odgovora, čeprav je napovedal, da bo v tem primeru neodzivnost predal v razsojanje NČR, članek pa ni bil popravljen ali dopolnjen.

4. in 6. člen naj bi bila kršena, ker članek ob ilustriranju prakse uporabe šolskih uniform v tujini podrobneje ne predstavi vira in avtorja daljše izjave v britanski angleščini, ki podpira šolske uniforme, niso navedene okoliščine izjave in tudi ne, od kod je nekdanji »novinar in poslanec«. Ta del je po mnenju pritožnika zavajajoč, ker pomeša primerjave z afriškimi državami in britanskim princem.

4., 5. in 6. člen so po mnenju pritožnika kršeni zaradi navedbe v članku, da bi šolska uniforma stala le 13 evrov, kar je po njegovem mnenju nerealno. Za to trditev ni naveden vir informacije, preverljivost zato ni mogoča. Pritožnik dodaja več spletnih povezav na britanske spletne objave o cenah šolskih uniform, iz katerih je razvidno, da so v Veliki Britaniji šolske uniforme dosti dražje od 13 evrov in staršem povzročajo velike stroške.

7. člen naj bi bil kršen, ker v članku ob povzetku nekaterih ugotovitev in sklicevanju na raziskavo na Celjskem niso navedeni podatki o raziskavi, torej o naročniku, izvajalcu in času raziskave, vzorcu in metodi. O raziskavi članek navede le ugotovitve o razlogih in počutju deklet, ki se ličijo za v šolo.

Novinarka na poziv NČR k odgovoru na očitane kršitve ni odgovorila.

SKLEP:

Spletni portal Siol.net in novinarka Barbara Pance sta kršila 6. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, nista pa kršila 1., 4., 5. in 7. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Razsodišče je prispevek Planet TV objavljen skupaj s člankom na portalu obravnavalo kot celoto in ne kot dva ločena novinarska izdelka. Morebitne kršitve je razsodišče presojalo v kontekstu celotnega novinarskega prispevka, torej tako članka kot videa, enako, kakor bi kot sestavni del članka šteli tudi ob besedilu objavljene fotografije, grafične prikaze in drugo opremo. V prispevku je šlo za predstavitev širše problematike, novinarka je pozornost namenila predvsem (na začetku in koncu videa poudarjenim) izjavam šolnikov o tem, kako se ti odzivajo na oblačenje, ličenje in uporabo telefonov med učenci v šolah ter o tem, da razmišljajo o tem, da bi o tej problematiki predlagali širšo javno razpravo. Prispevek je torej, gledano v celoti in brez iztrganih kontekstov, novinarsko na ustrezen način predstavil in odprl razpravo o aktualni temi.

Siol.net in novinarka nista kršila 1. člena kodeksa, čeprav na pripombe nista odgovorila in članka nista popravljala. Zgolj neodzivnost medija ne pomeni kršitve kodeksa. Ali je cena uniforme napaka ali ne, razsodišče ni moglo z gotovostjo ugotoviti, je pa navedeni podatek obravnavalo v kontekstu kršitve 6. člena kodeksa.

Novinarka ni kršila 4. člena, saj pritožnik ni navedel, katere ključne informacije za razumevanje predstavljene teme naj bi novinarka zamolčala.

Prav tako novinarka ni kršila 5. člena kodeksa, ker pri navedbi cene uniforme ni šlo za govorice ali ugibanja, očitek pa je razsodišče obravnavalo v kontekstu kršitve 6. člena kodeksa.

Novinarka 6. člena z objavo izjave poslanca in novinarja Jasona McCartneyja ni kršila. Izjava v značilni britanski govorici s podpisom z imenom govorca ter navedbo, da je bivši novinar in poslanec, sledi omembi, da mora uniformo nositi tudi princ George in da so v tujini temu naklonjeni. Tudi gledalec/bralec prispevka, ki morda še ni slišal za razmeroma znanega Jasona McCartneyja, lahko prepozna, da gre za britanskega politika. Lahko bi novinarka navedla tudi vir, iz katerega je izjavo povzela, vendar ne gre za kršitev, ker je bralcu jasno, kdo je vir zapisane izjave. Kršila pa je 6. člen, ker ni navedla vira informacije o ceni uniforme. Navedena cena je zelo nizka, zato se postavlja vprašanje, kje je novinarka navedeni podatek dobila. Brez navedbe vira se bralec upravičeno sprašuje, ali podatek sploh drži.

7. člen ni bil kršen. Čeprav članek povzema in omenja le raziskavo »na Celjskem«, v video prispevku objavljena infografika kot vir jasno navede »RAZISKAVA SZŠ CELJE« (torej Srednje zdravstvene šole Celje) in ima v infografiki, ki se pojavi v video prispevku, tudi več številčnih ugotovitev raziskave.