Zavržba pritožbe družbe Slopak proti Poloni Malovrh (Delo)

NČR je 3. julija 2020 prejelo pritožbo družbe SLOPAK d.o.o., zanjo odvetnica Eva Lavtar, v kateri novinarki Dela Poloni Malovrh v prispevku z naslovom Kazen Slopaka in Recikla bodo plačali občani, objavljenem 29. aprila 2020 na portalu delo.si in v časopisu Delo, očita kršenje 2., 3., 4., 10. in 15. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožba na Novinarsko častno razsodišče mora biti pripravljena v skladu s Pravilnikom o delu razsodišče in navodili, kako se pritožiti. V skladu z 11. členom Pravilnika mora biti pritožba oddana najpozneje v 30. dneh od objave prispevka, ki je predmet pritožbe. Prispevek, na katerega se nanaša pritožba, je bil objavljen 29. 4. 2020, pritožbo na razsodišče pa smo prejeli 3. 7. 2020, kar je 65 dni po objavi prispevka. Ker pritožnik pritožbe ni vložil v predvidenem roku, jo je razsodišče v skladu z 11. členom Pravilnika zavrglo.