Zavržba pritožbe Maruše Alice Rems proti Roku Krajncu (nova24tv.si)

NČR je 1. maja 2020 prejelo pritožbo Maruše Alice Rems, v kateri novinarju portala nova24Tv.si Roku Krajncu v prispevku z naslovom Ga čaka odpoved? Zdravnik Rihard Knafelj bi kristjanom odrekel dostop do ventilatorjev, saj imajo ti Jezusa!, objavljenem 1. maja 2020 na portalu nova24tv.si, očita kršenje 2., 3., 15. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.