Tatjana Delić proti N.Č. oziroma odgovornemu uredniku Bojanu Budji, Slovenske novice

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Irena Brejc, Urban Červek, Matej Luzar, Nataša Štefe in Sonja Merljak Zdovc je na seji 18. 3. 2021 v primeru Tatjana Delić proti N.Č. Slovenske novice oz. odgovornemu uredniku Bojanu Budji ugotovilo, da je urednik kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Tatjana Delić proti N.Č. oziroma odgovornemu uredniku Bojanu Budji, Slovenske novice

Povzetek pritožbe
Prebivalka ljubljanskih Fužin Tatjana Delić se je pritožila na NČR, ker so Slovenske novice 21. 10. 2020 na svoji spletni strani objavile novico o napadu na policijsko vozilo v tem naselju pod naslovom V razvpitem ljubljanskem naselju med policijsko uro hrupno in nevarno. Zmotila jo je v naslovu članka za sosesko omalovažujoča oznaka naselja. N. Č. poroča o večernem incidentu, kjer nihče ni bil poškodovan, niti policijsko vozilo, zato je zaradi uporabe besede »razvpito« v zvezi s tem naseljem takoj protestirala pri mediju, ki njenega protesta ni objavil. V pritožbi v zvezi z naslovom članka ugotavlja kršitev 2. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, saj novinar ali novinarka zaradi nekaj problematičnih posameznikov, ki se najdejo povsod, ne le v Fužinah, celotno naselje označi kot »razvpito«, kar je po njenem žaljivo do prebivalcev tega naselja. Naslov naj bi po njenem kršil tudi 3. člen kodeksa, ker N.Č. ni pridobil(a) odziva prizadetih, torej prebivalcev soseske, med katerimi je tudi sama. Meni, da so Slovenske novice z imenovanjem Fužin za razvpito naselje kršile tudi 20. člen kodeksa, saj se mora novinar pri poročanju izogibati negativnim geografskim stereotipom. Soseske Fužine, kjer prebiva, se v javnosti zaradi večnacionalnosti njenih prebivalcev že desetletja nepravično držijo slabšalne oznake. V naprej jo javno okarakterizirajo kot zloglasno sosesko, po mnenju pritožnice zaradi narodnostno mešanega prebivalstva še iz časov Jugoslavije.

Uredništvo Slovenskih novic se na očitke v pritožbi ni odzvalo.

SKLEP:

Bojan Budja je kršil 20. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ni pa kršil 2. in 3. člena kodeksa.

Obrazložitev:
Razsodišče ugotavlja, da je izraz v naslovu, ki ga bralka doživlja kot žalitev vseh prebivalcev Fužin, res (po nepotrebnem) stilistično obarvan, vendar v percepciji bralstva ne nujno v smislu »zloglasna« ali kaj podobnega, kot meni pritožnica, mogoče ga je razumeti tudi v smislu »znana«. Oznaka »razvpit« sicer ni povsem nevtralen izraz, a sam po sebi ni osebna žalitev, saj se nanaša na sosesko kot celoto in vse njene prebivalce, kriterij za kršitve 2. člena kodeksa pa je osebna žaljivost. Avtor zato ni kršil 2. člena kodeksa.

Tudi 3. člen kodeksa ni bil kršen, saj takšna splošna oznaka ne more biti huda (osebna) obtožba, čeprav je za posameznika lahko moteča.

Očitana kršitev 20. člena kodeksa, ki prepoveduje geografske in druge stereotipe o posameznikih ali skupinah, je v tem primeru upravičena. Gre za pogost predsodek v zvezi s prebivalci določenega ljubljanskega naselja in utrjevanje stereotipa brez utemeljene podlage v dejstvih. Podatki v članku Anuške Delič o pogostosti kaznivih dejanj po četrtnih skupnostih Ljubljane iz leta 2014 kažejo prav nasprotno. Izraz v naslovu, ki je zmotil pritožnico do te mere, da ga doživlja kot žalitev vseh prebivalcev Fužin, je stereotip v smislu geografskega porekla posameznih prebivalcev tega naselja. Za utrjevanje neosnovane stereotipne označbe Fužin v očeh javnosti, za katerega avtor v članku ne navaja nobenih dokazov, ugotavljamo kršitev 20. člena kodeksa.

Ker odgovorni urednik Slovenskih novic Bojan Budja ni razkril identitete avtorja, je v skladu s pravilnikom o delu razsodišča prevzel odgovornost za kršitve kodeksa avtorja, podpisanega z inicialkami N. Č.