Zavržba pritožbe Petra Jenka proti novinarjem T. K. B., M. Z. (MMC RTV SLO)

NČR je 13. marca 2021 prejelo pritožbo Petra Jenka, v kateri novinarjem podpisani s karticami T. K. B., M. Z. (MMC RTV SLO) v prispevku z naslovom Zapleti pri cepljenju šolnikov. Protest dvolastnikov zaradi obveznega testiranja., objavljenem 13. marca 2021 na portalu rtvslo.si, očita kršenje 1., 4., 6. in 25. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.