Boris Vezjak proti Petru Raku, novinarju Dela

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Jelena Aščić, Urban Červek, Irena Brejc, Sonja Merljak Zdovc, Ranka Ivelja, Peter Merc, je na seji 27. maja 2021 v primeru Boris Vezjak proti Petru Raku, novinarju Dela, ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeks).

Primer: Boris Vezjak proti Petru Raku, novinarju Dela

Boris Vezjak se pritožuje zaradi članka »Neizmerno veselje s škandaliziranjem« avtorja Petra Raka, objavljenega 26. januarja 2021 v časopisu Delo.

V članku novinar opisuje in komentira razstavo »Večje od mene: junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije« (v nadaljevanju razstava) v rimskem muzeju MAXXI, ki jo je pripravila slovenska kustosinja Zdenka Badovinac. Razstava naj bi predstavljala celoten spekter ustvarjalnosti nekdanje Jugoslavije od druge svetovne vojne naprej. Novinar v omenjenem članku komentira, da je »… anahronistično, če se nekdanjo večnacionalno skupnost, ki je razpadla v krvavem konfliktu, predstavlja kot relevantno, avtonomno in v sebi zaokroženo umetniško poglavje, vredno retrospektive.« Novinar nato oporeka, da se retrospektiva sploh izpelje, saj naj bi »takšnih in drugačnih projektov z jugoslovanskimi konotacijami bilo v preteklem desetletju že veliko«. Naslov razstave po mnenju novinarja »daje slutiti, da gre v vsakem primeru za afirmativne, če že ne za povsem tendenciozne premise.« Po mnenju novinarja se glede na predvideni koncept razstave »tudi Badovinčeva očitno ne zna ali noče znebiti starih vzorcev.”

Pritožnik zatrjuje, da je novinar s člankom kršil 24. člen kodeksa, saj je ocenjeval delo Moderne galerije pod vodstvom Zdenke Badovinac, njena stališča in odločitve, ter razstavo, pri čemer pa ni razkril svoje osebne interesne vpletenosti. Pritožnik pojasnjuje, da je novinar novi član stalne strokovne komisije ministrstva za kulturo za področje vizualnih umetnosti (v nadaljevanju komisija) in da je kot član komisije soodločal o financiranju Javnega zavoda Moderne galerije in dotične razstave.

Novinar Peter Rak se je odzval na poziv NČR; očitke, da je kršil Kodeks novinarjev Slovenije, zavrača.

Peter Rak pojasnjuje, da komisija, katere član je od 14. 12. 2020, nikoli ni odločala o predmetni razstavi. Poudarja, da gre za projekt Zdenke Badovinac kot kustosinje in muzeja MAXXI, ki nima nobene formalne, finančne, organizacijske ali kakšne druge povezave s slovenskim ministrstvom za kulturo. Pri tem izpostavlja, da razstava ni povezana z Moderno galerijo kot institucijo, saj Zdenka Badovinac pri razstavi ne nastopa kot (nekdanja) direktorica institucije, temveč zgolj kot kuratorica oziroma kustosinja.

Nadalje novinar potrjuje, da je komisija odločala o sofinanciranju prenosa razstave v ljubljansko moderno galerijo, pri čemer so bili izraženi pomisleki glede jugoslovanskega konteksta razstave, vendar naj bi k zavrnilni odločitvi odločilno prispevali drugi faktorji (pomanjkljivost vloge). Pri tem poudarja, da je v članku pisal le o razstavi in ne o prenosu te razstave v Moderno galerijo, kar da sta dve povsem različni zadevi.

SKLEP:

Novinar Peter Rak je kršil 24. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Razsodišče je po preučitvi pritožbe in novinarjevega odgovora na pritožbo pretehtalo očitke o kršitvah 24. člena kodeksa. Kodeks novinarje poziva k razkritju vpletenosti v dogodke, o katerih poročajo, če so v konfliktu interesov, oziroma jih poziva, da se iz poročanja izločijo.
Po navedbah novinarja naj bi se vsebina članka nanašala izključno na razstavo, ne pa na njen morebitni prenos v Moderno galerijo. Posledično meni, da dejstvo, da je član stalne strokovne komisije ministrstva za kulturo za področje vizualnih umetnosti in da je v tej vlogi odločal o sofinanciranju prenosa razstave v ljubljansko moderno galerijo, ne predstavlja »vpletenosti v dogodke« po 24. členu kodeksa.

NČR poudarja, da se z navedbami novinarja, da gre pri razstavi v Rimu in morebitnem prenosu te razstave v Ljubljano za dve povsem različni zadevi, ne strinja, saj odločanje o sofinanciranju prenosa razstave zajema tudi vrednotenje razstave kot take. Prav tako ima prenos razstave v Moderno galerijo velik vpliv na prepoznavnost razstave. Odločanje o sofinanciranju prenosa razstave posledično predstavlja vpletenost v dogodek, o katerem se poroča, in skladno s kodeksom terja razkritje vpletenosti oziroma izločitev iz poročanja.

Posledično je novinar s člankom, v katerem je zavzel odklonilno stališče do razstave in kustosinje Zdenke Badovinac, obenem pa ni razkril svoje osebne vpletenosti, kršil 24. člen kodeksa.