Zavržba pritožbe Denisa Esiha proti Mojci Marovt (Slovenske novice)

NČR je 19. marca 2021 prejelo pritožbo Denisa Esiha, v kateri novinarki Mojci Marovt in uredništvu Slovenskih novic v prispevku z naslovom Zdenko ustrelili po odhodu vnukov, objavljenem 17. maja 2021 na portalu Slovenskih novic, očita kršenje 22. in 23. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.