Zavržba pritožbe Iztoka Senčarja proti Vitomiru Petriču (Planet TV/Siol.net)

NČR je 9. maja 2021 prejelo pritožbo Iztoka Senčarja, v kateri novinarju Vitomiru petriču (Planet TV/Siol.net) v prispevku z naslovom Sumljiva smrt 23-Letnika v Piranu, objavljenem 8. maja 2021 v oddaji Danes na Planet TV in na portalu Siol.net, očita kršenje 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.