Zavržba pritožbe Jerneja Starca proti Jani Zirkelbach (PIL)

NČR je 15. junija 2021 prejelo pritožbo Jerneja Starca, v kateri novinarki Jani Zirkelbach (revija PIL) v prispevku z naslovom Teta Justi o cepljenju, objavljenem 7. maja 2021 v reviji PIL, očita kršenje 1., 5. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.