Zavržba pritožbe Jerneja Starca proti Barbari Zimic (Delo)

NČR je 15. junija 2021 prejelo pritožbo Jerneja Starca, v kateri novinarki Barbari Zimic (Delo) v prispevku z naslovom Slovenija glede na razvitost porazno pri cepljenju, objavljenem 9. avgusta 2021 na portalu delo.si, očita kršenje 1. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnik pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnil, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.