Zavržba pritožbe Kaje Širok proti odgovornemu uredniku Siol.net Petru Jančiču

NČR je 11. junija 2021 prejelo pritožbo Kaje Širok, 11. septembra pa dopolnitev pritožbe, v kateri novinarju in odgovornemu uredniku Petru Jančiču (Siol.net) v prispevku z naslovom Jože Dežman: Direktorica in svetnica Kaja Širok, ki je bil objavljen 11. 5. 2021, prispevku Jože Dežman: Ali je za Kajo Širok minister Tomaž Marušič “mali človek”?, objavljenem 11. 6. 2021, prispevku Jože Dežman: Širokova lakira in falzificira, 11. 7. 2021 in prispevku Jože Dežman: Kaja Širok in hoja po ljudeh, ki je bil objavljen 11. 8. 2021 (vsi na portalu Siol.net), očita kršenje 1., 2., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 19. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

Pritožnica je pritožbo dopolnila, vendar ta kljub temu ni bila ustrezna za nadaljevanje postopka, zato jo je razsodišče pozvalo k ponovni dopolnitvi. Ker pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, zato jo je razsodišče v skladu z 12. členom Pravilnika, ki pravi, da NČR pritožbo zavrže, če jo pritožnik v določenem roku ustrezno ne dopolni, zavrglo.