Zavržba pritožbe Iztoka Ivančiča proti Ireni Pan, POP TV

Novinarsko častno razsodišče je 9. januarja 2022 prejelo pritožbo Iztoka Ivančiča zoper novinarko POP TV Ireno Pan v zvezi s prispevkom Boj za otroke tudi z grožnjami, zasledovanjem in ugrabitvijo objavljenim 22. decembra 2020 v oddaji Preverjeno na POP TV. Avtorici očita kršitev 1., 2., 3., 4., 5., 10., 17., 18., 19. in 22. člena Kodeksa novinarjev Slovenije.

V skladu z 11. členom Pravilnika o delu razsodišča mora biti pritožba za začetek postopka pred NČR poslana po fizični ali elektronski pošti najpozneje 30 dni po dogodku, za katerega pritožnik meni, da sodi med primere neetičnega ravnanja novinarja ali drugega avtorja uredniških vsebin. Rok začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z iztekom zadnjega dneva. Če zadnji dan roka sovpade z dela prostim dnevom, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. NČR mora odločiti, ali bo začelo postopek, najpozneje 30 dni po prejemu popolne pritožbe.

Prispevek na katerega se nanaša pritožba, je bil objavljen 22. 12. 2020, torej pred več kot enim letom. V skladu s pravilnikom je razsodišče pritožbo zavrglo.