Zavržba pritožbe Lada Hribarja proti Matiji Stepišniku, Večer

Novinarsko častno razsodišče je na seji 3. februarja 2022 obravnavalo pritožbo Lada Hribarja, v kateri odgovornemu uredniku Večera Matiju Stepišniku, ker leta 2019 med pismi bralcev ni objavil odziva pritožnika na prispevek Pobalinstvo in prefriganost RTVS (objavljen v Večeru 27. 11. 2019), očita kršitev 26. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. V pritožbi navaja, da je razlog, zaradi katerega Stepišnik prispevka, kljub predhodnemu dogovoru o objavi, ni objavil, da je imel z RTV Slovenija v tem času pogodbeno razmerje. Pritožnik to dokazuje s sporočilom za javnost v.d. direktorja TV Slovenija Valentina Areha, ki je bilo objavljeno 7. januarja 2022.

Novinarsko častno razsodišče je preučilo pritožbo in ugotovilo, da sta od dogodka, ki naj bi predstavljal etično sporno ravnanje Matije Stepišnika pretekli že dve leti. V skladu z 11. členom Pravilnika o delu NČR, razsodišče obravnava pritožbe, ki so vložene v roku 30 dni od domnevno etično spornega ravnanja.

Matija Stepišnik je bil ves ta čas kolumnist Studia City, kar je bilo razvidno iz njegovih javnih nastopov v oddaji. Ne gre torej za novo dejstvo, s katerim bi bil pritožnik seznanjen šele dve leti po dogodku.

Razsodišče se je odločilo, da pritožbo zavrže, saj ne izpolnjuje pogojev, ki jih za obravnavo zahteva Pravilnik o delu NČR.