Nogometni klub Triglav Kranj proti novinarju Miranu Šubicu

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Irena Brejc, Urban Červek, Peter Merc, Ranka Ivelja, Katarina Vučko in Sonja Merljak Zdovc (članice in člani), je na seji 3. 2. 2022 v primeru NK Triglav Kranj proti Miranu Šubicu (spletni portal Trma.si) ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Nogometni klub Triglav Kranj proti novinarju Miranu Šubicu

Povzetek pritožbe

Nogometni klub (NK) Triglav Kranj (v nadaljevanju pritožnik) se je preko Odvetniške družbe Brezovec pritožil zaradi prispevkov:
– Predkazenski postopek zoper odgovorne v NK Triglav poteka (19. 7. 2021),
– Gospod Vrtač, gospod Maroša etc.: ne dvomimo! (19. 7. 2021),
– Gospod Franjo Radikovič, čakamo! (20. 7. 2021),
– Franjo Radikovič je jasen: Ne! (21. 7. 2021),
– Domačega fanta Gašperja Udoviča odvrgli kot smet (26. 7. 2021) in
– Preberite in naj vam bo nerodno – Vrtač, Maroša, Matijaševič, Radikovič, Bunič … (30. 7. 2021) avtorja Mirana Šubica, ki so bili objavljeni na spletnem portalu Trma.si. Pritožnik novinarju očita kršitve 1., 2., 3., 4., 5., 10., 15., 17., 18. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeks), v pritožbi pa navede kršitve za posamezne člene, le za 17. člen ne navede konkretno, s čim naj bi bil kršen.

V prispevku Predkazenski postopek zoper odgovorne v NK Triglav poteka je novinar trditev iz naslova ponovil v besedilu in dodal, da postopek vodi tudi finančna uprava, vendar v času preiskav ustanove podatkov ne dajejo. Pritožnik trdi, da to ne drži. Na Okrožno državno tožilstvo v Kranju je podal pisno poizvedbo in prejel odgovor, da zoper klub in odgovorno osebno ni odprtih predkazenskih in kazenskih postopkov, nanj se tudi nista obrnili policija in finančna uprava. S tem je po mnenju pritožnika novinar kršil 1. člen kodeksa, saj je trdilno navajal neresnične podatke, ki jih poprej ni preveril in se napakam ni poskušal izogniti. Poleg tega naj bi novinar kršil 10. člen kodeksa, ker je trditev na senzacionalističen način uporabil v naslovu članka. Avtor sicer zapiše, da »Nihče ni kriv, dokler mu krivda ni dokazana«, a naj bi kršil 18. člen kodeksa, saj pritožniku očita kaznivo dejanje, zgolj ta zapis na koncu prispevka pa ne zadosti etični normi po kodeksu.

Zapis, da pritožnik še ni objavil bilance poslovanja za leto 2020, s pojasnilom, da rok za objavo sicer še ni potekel, a je večina klubov to že storila, po mnenju pritožnika namiguje na nepravilnosti pri poslovanju. Obenem je novinar zamolčal, da je pritožnik sporočilo o poslovanju v letu 2020 že podal v izjavi za javnost. Ker je novinar zamolčal del informacij, objavil ugibanja in ni pridobil njegovega odziva, je pritožnik mnenja, da je novinar kršil tudi 3., 4. in 5. člen kodeksa.

Tudi trditev, da so morali starši otrok, ki igrajo za Triglav v nižjih selekcijah, sami plačevati športno opremo, je po mnenju pritožnika zavajajoča, saj je takšna praksa v večini športnih klubov. S tem je po mnenju pritožnika novinar kršil 1. člen kodeksa.

Kršitev 1. člena kodeksa naj bi predstavljala tudi trditev, da klub obvladujejo osebe, ki so ali z njim še poslujejo. Pritožnik pojasnjuje, da je trditev neresnična. V upravnem odboru je devet podjetnikov in podpornikov kluba. Res so trije tudi večji upniki kluba, z njimi se je pritožnik dogovoril za način vračila v dveh letih, kar ne ogroža likvidnostni kluba. Obveznosti predstavljajo manjši del sredstev, ker načrt za sezono 2021/22 predvideva večino prihodkov od pokroviteljev in oglaševanja.

Kršitev 1. in 3. člena kodeksa naj bi novinar zagrešil tudi z zapisom, da je prejšnji predsednik kluba terjatve do kluba prodal in odstopil, ko je spoznal zakulisje poslovanja, o čemer naj bi podal izjavo. Pritožnik pravi, da prejšnji predsednik v odstopni izjavi ni navedel tovrstnih razlogov ali nestrinjanje s poslovanjem kluba. Novinar ni pojasnil, komu naj bi prejšnji predsednik dal takšno izjavo, sam ga pred objavo ni kontaktiral.

V zvezi z navedbami, da nakazila NK Triglav v letu 2018 »podjetjem v Banja Luki, ki niso agencije ali agentje za posredovanje igralcev, presegajo 300.000 evrov, kar da odstopa od pravil FIFA, vsaj eden izmed podjetnikov iz Banja Luke pa je v odličnih odnosih s športnim direktorjem kluba, pritožnik pojasnjuje, da je ob prestopu Davida Zeca posloval z agentom Zoranom Lemičem. Vsi posli so bili izvedeni z njegovo banjaluško agencijo Top Sport Consulting. V postopkih licenciranja so bila oddana revidirana finančna poročila, na podlagi česar je bila pridobljena ustrezna tekmovalna licenca. Navedbe o znanstvu so neresnične, pred objavo avtor ni pridobil odziva pritožnika, zato gre za kršitev 1. in 3. člena kodeksa, ker gre za ugibanja brez dokazov pa tudi za kršitev 5. člena kodeksa.

Prav tako so po mnenju pritožnika netočne trditve o pogodbi med NK Triglav in podjetjem Trapez Media iz leta 2016. Revidirali in potrdili so jo organi kluba, avtor pred objavo ni pridobil pojasnila pritožnika, zato naj bi šlo za kršitev 1. in 3. člena kodeksa. Neresničen naj bi bil tudi zapis, da so navijači kluba javno izrazili nasprotovanje vodstvu kluba in bojkotirali tekme. Del infomacij je avtor zamolčal, saj pritožnik pravi, da je šlo le za del navijaške skupine, okoli deset oseb, ki so se distancirale od kluba in njegovega delovanja. Pritožnik meni, da je novinar s tem kršil 1. in 4. člen kodeksa.

Kar zadeva trditve, da »javno je proti načinu delovanja spregovoril župan Matjaž Rakovec«, skupščina kluba pa da bo »doživela preizkus zakonitosti«, pritožnik pravi, da mu takšna javna stališča župana niso znana in da ni jasno, kako je avtor prišel do takšnih neresničnih informacij. Avtor tudi ni pridobil odziva župana, s čemer bi se izognil neresničnosti navedb. S tem je po mnenju pritožnika kršil 1. in 3. člen kodeksa. Skupščina je bila izvedena zakonito, potrdila jo je Upravna enota Kranj, zato je napoved, da bo doživela preizkus zakonitosti, zavajajoč. Avtor s tem ni ločil informacije od komentarja, s čimer je kršil 15. člen kodeksa.

V prispevku Gospod Vrtač, gospod Maroša etc.: ne dvomimo! je novinar zapisal: »Aleksander Vrtač je (posredno) preiskovan v predkazenskem postopku. Ugleden in bogat kranjski podjetnik se je podpisal pod posle zadnja leta. Med drugim pod tegale: kupil je terjatev od bivšega predsednika kluba in tudi znanega podjetnika! Zdaj terja lasten klub za (recimo) vrednost enega dobrega avta.« Pritožnik trdi, da gre za neresnico, ki jo avtor prikazuje na senzacionalističen način. Vrtač je odkupil posojilno pogodbo do kluba, a ne terja lastnega kluba, temveč ima NK Triglav z Avtohišo Vrtač sklenjen dogovor o vračilu posojila. Tudi ne drži, da bi bil Vrtač v predkazenskem postopku. Zaradi tega pritožnik novinarju očita, da je kršil 1. člen; ker ni pridobil Vrtačevega odziva, pa tudi 3. člen kodeksa.

Pritožnik novinarju očita, da je kodeks kršil tudi z zapisom, da so kriminalisti obiskali klub, da podžupan Kranja Janez Černe ni bil ponovno izvoljen, ker ga več niso potrebovali. Zaradi mešanja informacij s komentarjem pritožnik novinarju očita kršitev 15. člena, zaradi navajanja neresničnih dejstev pa 1. člena kodeksa.

Pritožnik meni, da je avtor s poimenovanjem odgovorne osebe NK Triglav Miroslava Matijaševiča za »Kim Dzong Una kranjskega kluba« zagrešil osebno žalitev in kršil 2. člen kodeksa, s takšno primerjavo pa naj bi tudi širil sovraštvo in zagrešil kršitev 21. člena kodeksa.

Za prispevek Gospod Franjo Radikovič, čakamo! pritožnik pravi, da predsednik NK Triglav ni zavrnil intervjuja in ni želel le pisno odgovoriti, temveč je želel vnaprej dobiti le vprašanja, da bi se na intervju vsebinsko pripravil. Ker vprašanj ni prejel, intervjuja ni bilo. Novinarjeva navedba o zavrnitvi intervjuja je po mnenju pritožnika napačna in predstavlja kršitev 1. člena kodeksa.

Za trditev novinarja, da »posli iz preteklosti, ki naj bi jih preiskovala policija«, zajemajo poslovanje prejšnjega dolgoletnega predsednika in zdaj direktorja kluba Bena Fekonje ter da je v letih 2018 in 2019 » klub imel za več kot pol milijona neporavnanih obveznosti«, pritožnik pojasnjuje, da je bilo sporočilo o poslovanju v letu 2020 podano v izjavi za javnost, avtor pa pred objavo ni pridobil odziva pritožnika, navajal je nepreverjene in neresnične navedbe. S tem naj bi kršil 1. in 3. člen kodeksa.

V prispevku Franjo Radikovič je jasen: Ne! so za pritožnika sporne trditve o tem, da je policija potrdila, da je v predkazenskem postopku športni klub, kar po mnenju pritožnika še ne pomeni, da gre za NK Triglav. Avtor navaja, da njegovi viri zagotavljajo, da je policija prejela prijavo suma kaznivih dejanj, da pa ne ve, katerih. Pritožnik avtorju očita zavajajoče in neresnične izjave glede predkazenskega postopka. S tem je objavil nepotrjene informacije in ugibanja, s čimer naj bi kršil 5. člen in 18. člen kodeksa. Njegov zapis, da »nihče ni kriv, dokler krivda ni dokazana po naši zakonodaji« ga po mnenju pritožnika ne odvezuje kršitve.

Tudi v prispevku Domačega fanta Gašperja Udoviča odvrgli kot smet pritožnik prepoznava kršitve kodeksa. Trdi, da je igralec Gašper Udovič sam zavrnil nadaljevanje igranja za klub in ga torej ni zavrnil klub. S tem naj bi novinar kršil 1. in 3. člen kodeksa. Po zagotovilih pritožnika jim je igralec Gašper Udovič potrdil, da je z novinarjem imel pogovor, vendar izjav, ki so v prispevku, naj ne bi podal. Zaradi navajanja neresničnih izjav naj bi novinar kršil 1. člen kodeksa. Ker je novinar izjave priredil in napačno navedel ter zamolčal informacije o zavrnitvi nadaljevanja igranja, ki mu jih je podal Gašper Udovič, naj bi novinar kršil 3. in 4. člen kodeksa.

Avtorjevi očitki v prispevku Preberite in naj vam bo nerodno – Vrtač, Maroša, Matijaševič, Radikovič, Bunič …, da klub navijačem zaračunava predrage vstopnice, na častno tribuno pa veterani kluba vstopajo brezplačno, so po zagotovilih pritožnika neresnični, saj je cena vstopnic primerljiva z vstopnicami za druge tovrstne prireditve, veterani pa si tekme ogledujejo s sezonskimi vstopnicami. S tem naj bi novinar kršil 1. člen kodeksa.

Novinar na pritožbo ni vsebinsko odgovoril.

SKLEP:

Miran Šubic, urednik in novinar spletnega portala Trma.si, je kršil 1., 3., 5. in 15. člen, ni pa kršil 2., 4., 10., 18. in 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Kršitve 17. člena razsodišče ni ugotavljalo.

Obrazložitev: Novinarsko častno razsodišče (NČR) je presojalo morebitne kršitve kodeksa za vsak posamezni prispevek. Oprlo se je le na navedbe pritožnika, saj novinar ni odgovoril na očitke.

V prispevku Predkazenski postopek zoper odgovorne v NK Triglav poteka je novinar kršil 1. člen kodeksa, saj je pritožnik pridobil potrditev tožilstva, da se v času objave prispevka proti njemu ni vodil kazenski ali predkazenski postopek in ni bil v pregledu finančne uprave, novinar pa svoje informacije o tem ni preveril pri pritožniku, da bi se lahko napaki izognil. Novinar ni kršil 10. člena kodeksa, saj zapis trditve iz prispevka v naslovu ne potvarja enakega zapisa v prispevku. Kršil ni niti 18. člena kodeksa, saj ni zapisal, da so pritožnik oziroma zastopniki pritožnika krivi kaznivih dejanja, temveč da so v postopku, torej je upošteval domnevo nedolžnosti.

Zapis, da pritožnik še ni objavil bilance poslovanja za leto 2020, z dodatkom, da rok za objavo sicer še ni potekel, a je večina klubov to že storila, sam po sebi ne namiguje na nepravilnosti pri poslovanju. Pri tem ne gre za hudo obtožbo, za katero bi novinar moral poprej pridobiti odziv pritožnika po 3. členu kodeksa. Kršil ni niti 4. člena kodeksa, saj ni zamolčal, da je imel pritožnik po zagotovilih v. d. direktorja preko milijon evrov prihodkov. Je pa kršil 5. člen kodeksa, ker ni poudaril, da gre za nepotrjene informacije, temveč je, nasprotno, zapisal »Policijska uprava Kranj je nedvoumna: poteka predkazenski postopek zoper NK Triglav oziroma odgovorne za poslovanje kluba«, kar so pristojni organi pritožniku potrdili za neresnično.

Trditev, da so morali starši otrok, ki igrajo za Triglav v nižjih selekcijah, sami plačevati športno opremo, ni netočna in novinar z njo ni kršil 1. člena kodeksa.

Zapis, da klub obvladujejo osebe, ki so ali z njim še poslujejo, je po prepričanju pritožnika neresnična, saj so le trije večji izmed devetih članov upravnega odbora tudi upniki kluba. Pritožnik to in dejstvo, da se je z njimi dogovoril za način vračila dolgov, potrjuje sam. Novinar jih je imenoval in je utemeljeno zapisal, da klub obvladujejo njegovi upniki, torej ni kršil 1. člena kodeksa.

Pritožnik pravi, da prejšnji predsednik kluba v odstopni izjavi potem, ko je svoje terjatve prodal drugemu članu upravnega odbora, kot razlog ni navedel nestrinjanja s poslovanjem kluba, takšna izjava pa tudi sicer pritožniku ni znana. To pa ne pomeni, da jo je morda novinar pridobil, zato ni kršil 1. in 3. člena kodeksa.

Očitke v novinarjevih zapisih o nakazilih »podjetjem v Banja Luki, ki niso agencije ali agentje za posredovanje igralcev«, v letu 2018, je pritožnik v pritožbi ustrezno pojasnil in zagotovil, da je bila z oddajo finančnih poročil o tem pridobljena ustrezna tekmovalna licenca. Novinar točnosti svojih informacij ni preveril pri pritožniku, hudih očitkov prav tako ne, obenem pa ni opozoril, da objavlja nepotrjene informacije. Zato je kršil 1., 3. in 5. člen kodeksa.

Kakšna je bila pogodba med NK Triglav in podjetjem Trapez Media iz leta 2016 – posojilna ali pokroviteljska – pritožnik ni pojasnil, razložil je le, da so jo potrdili organi kluba. Avtor takšno pogodbo problematizira, saj naj bi klub zaradi nje imel za okoli pol milijona neporavnanih obveznosti. Očitno ne gre za netočno informacijo pa tudi ne za hudo obtožbo, zato novinar s tem ni kršil 1. in 3. člena kodeksa. Zapis, da so navijači kluba javno izrazili nasprotovanje vodstvu kluba in bojkotirali tekme, ni neresničen, saj pritožnik sam priznava, da je tako ravnal del navijaške skupine. Zato novinar ni kršil 1. člena kodeksa. Novinar je bil nenatančen, ker ni navedel, da je šlo za manjši del navijačev, ni pa s tem kršil 4. člena kodeksa, saj ne gre za ključno informacijo.

Glede trditev, da »javno je proti načinu delovanja spregovoril župan Matjaž Rakovec«, skupščina kluba pa da bo »doživela preizkus zakonitosti«, pritožnik pravi, da mu takšna stališča župana niso znana in da ni jasno, kako je avtor prišel do takšnih informacij. Vendar avtor s tem ni kršil 1. in 3. člena kodeksa, saj pritožniku ni znano, ali je župan morda o tem govoril javno in morda tudi z novinarjem. Je pa avtor kršil 1. člen kodeksa s trditvijo, da bo skupščina doživela preizkus zakonitosti, česar pa ni preveril niti pri pritožniku niti pri upravni enoti, ki je skupščino potrdila. Ni pa novinar s tem kršil 15. člena kodeksa, saj omenjeni zapis ni komentar, ki bi moral biti ločen od informacije, temveč trditev.

V prispevku Gospod Vrtač, gospod Maroša etc.: ne dvomimo! je novinar s trditvijo, da je član vodstva kluba »posredno« v predkazenskem postopku in da »terja lasten klub za (recimo) vrednost enega dobrega avta«, kršil 1. člen kodeksa, saj je tožilstvo pritožniku potrdilo, da klub (in s tem njegove odgovorne osebe) ni v predkazenskem postopku. Ni pa novinar s tem kršil 3. člena, saj omenjanje terjatve do kluba ni huda obtožba, pojasnilo pritožnika, da ima s članom vodstva sklenjen dogovor o vračilu posojila, pa potrjuje, da ima član vodstva do kluba terjatev.

Z zapisom, da so kriminalisti obiskali klub, je novinar kršil 1. člen kodeksa, saj ni preveril točnosti informacije; njegov komentar, da podpornik kluba in podžupan Kranja Janez Černe ni bil ponovno izvoljen, ker ga več niso potrebovali, pa je novinarjev komentar, ki ni jasno ločen od informacije. S tem je novinar kršil 15. člen kodeksa.

Poimenovanje odgovorne osebe NK Triglav Kranj Miroslava Matijaševiča za »Kim Dzong Una kranjskega kluba« razsodišče ocenjuje kot neprimerno, vendar pa kršitve 2. člena ni prepoznalo, saj je primerjava še v mejah novinarjeve pravice do svobode izražanja. Prav tako novinar s to primerjavo ni kršil 21. člena kodeksa, saj z njo ni spodbujal k nasilju ali razširjal sovraštva.

V prispevku Gospod Franjo Radikovič, čakamo! pritožnik pojasnjuje, da je predsednik NK Triglav med predvolilno kampanjo želel le vnaprej dobiti vprašanja, da bi se na intervju pripravil. Ker jih ni prejel, intervjuja ni bilo, zato je novinarjev trditev, da je zavrnil intervju, napačna. Po mnenju razsodišča navedba, da je intervju zavrnil, res ni povsem natančna, vendar pa novinarju ni potrebno pristati na to, da bi intervjuvancu vprašanja poslal vnaprej, zato takšna zahteva posledično lahko pomeni zavrnitev intervjuja. Kljub nenatančnosti pri zapisu razsodišče ugotavlja, da ne gre za napako, ki bi pomenila kršitev 1. člena kodeksa.

V istem prispevku zapisane trditve »posli iz preteklosti, ki naj bi jih preiskovala policija« in ki zajemajo poslovanje prejšnjega dolgoletnega predsednika in zdaj direktorja kluba Bojana Fekonja, ter trditve, da je v letih 2018 in 2019 »klub imel za več kot pol milijona neporavnanih obveznosti novinar ni preveril, niti ni v prispevku podal dokazov zanje, zato je kršil 1. člen kodeksa. 3. člena kodeksa ni kršil, saj je čakal na pojasnilo oziroma odgovor pritožnika.

V prispevku Franjo Radikovič je jasen: Ne! je novinar objavil, da mu je policija potrdila, da je v predkazenskem postopku športni klub. Po mnenju pritožnika to še ne pomeni, da gre za NK Triglav, zato pritožnik avtorju očita objavo nepotrjenih informacij in ugibanj. Novinar je kršil 5. člen kodeksa, saj ni jasno izpostavil, da gre za njegova ugibanja, ni pa kršil 18. člena kodeksa, saj NK Triglavu ni neposredno očital kaznivih dejanj.

V prispevku Domačega fanta Gašperja Udoviča odvrgli kot smet je novinar kršil 1. člen kodeksa, saj pri NK Triglav ni preveril točnosti pridobljenih izjav nogometaša, ni pa kršil 3. člena kodeksa, saj ne gre za hude obtožbe. Navajanja pritožnika, da je igralec Gašper Udovič sam zavrnil nadaljevanje igranja za klub, da jim je igralec Gašper Udovič zagotovil, da takšnih izjav novinarju ni dal, ni mogoče preveriti, saj igralec ni udeležen v pritožbenem postopku, novinar pa na pritožbo ni odgovoril. Ker ni jasno, katere ključne informacije naj bi novinar zamolčal, ni mogoče ugotoviti kršitve 4. člen kodeksa.

V prispevku Preberite in naj vam bo nerodno – Vrtač, Maroša, Matijaševič, Radikovič, Bunič … je novinar kršil 1. člen kodeksa s tem, ko je trdil, da veterani kluba na častno tribuno vstopajo brezplačno, in tega prej ni preveril, saj pritožnik zagotavlja, da to ne drži in da veterani kluba kupijo sezonske vstopnice.