Zavrnitev zahteve Mirana Šubica za obnovo postopka

Novinarsko častno razsodišče je prejelo zahtevo za obnovo postopka v primeru Nogometni klub Triglav Kranj proti Miranu Šubicu. V zahtevi Miran Šubic navaja, da ni prejel poziva k odgovoru na pritožbo, zato nanjo ni imel priložnosti odgovoriti, kar naj bi bil upravičen razlog za obnovo postopka.

Novinarsko častno razsodišče je pregledalo korespondenco razsodišča z novinarjem in ugotovilo, da mu je generalna sekretarka Špela Stare 1. 9. 2021 na elektronski naslov poslala dopis, v katerem ga je pozvala k odgovoru na pritožbo. Novinar ji je 18. 9. 2021 odgovoril, da je njeno sporočilo našel med nezaželeno pošto, hkrati pa tudi, da ga ni bral, ker je bilo izbrisano. 23. 9. 2021 mu je sekretarka odgovorila, da mu bo poziv in pritožbo poslala po fizični pošti. Na to ji je naslednji dan odgovoril, da je njeno sporočilo spet zašlo v neželeno pošto in da bo nadaljno komunikacijo smatral za spletni mobing. Vsa elektronska korespondenca je dokumentirana na društvu.

27. 9. 2021 je bila novinarju s priporočeno pošiljko na naslov izdajatelja medija poslan poziv k odgovoru na pritožbo. 15. 10. 2021 se je pošiljka vrnila na društveni naslov. Na pošiljki, ki jo hranimo v pisarni, je kot razlog za vrnitev navedeno, da je naslovnik ni dvignil. Pošiljka je bila poslana na naslov izdajatelja, ki je naveden v razvidu medijev. V razvidu medijev je kot odgovorna oseba naveden Miran Šubic.

Zahteva za obnovo postopka je v skladu s Pravilnikom o delu Novinarskega častnega razsodišča (pravilnik) upravičena, če je udeleženec izvedel za nova dejstva in dokaze, ki lahko vplivajo na spremembo prvotno izrečene razsodbe ali stališča. Razsodišče ugotavlja, da je imel novinar možnost, da bi odgovorili na očitke iz pritožbe in da je bil k odgovoru pozvan v skladu s postopkom, kot ga opredeljuje pravilnik. Edino domnevno novo dejstvo, ki ga novinar navaja, je, da ni prejel zahtevka pritožnika za objavo popravka. Pritožnik v pritožbi navaja, da je od Mirana Šubica 18. 6. 2021 prejel odgovor, da je zahteva za objavo popravka zavrnjena. Četudi bi torej bila navedba novinarja resnična, za kar pa ni navedel dokazov, ne gre za novo dejstvo. Če bi novinar odgovoril na pritožbo, kot je bil večkrat pozvan, bi lahko tekom postopka predstavil svoje argumente in dokazila.

Zaradi vsega navedenega razsodišče ugotavlja, da ni razloga za obnovo postopka, zato se zahteva zavrne.