Jernej Starc proti novinarju Dela Marku Uršiču

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Peter Merc, Katarina Vučko, Irena Brejc, Ranka Ivelja in Sonja Merljak Zdovc (članice in člani), je na seji 21. aprila 2022 v primeru Jerneja Starca proti novinarji Dela Marku Uršiču ugotovilo, da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Jernej Starc proti novinarju Dela Marku Uršiču

Jernej Starc (v nadaljevanju pritožnik) se je pritožil zaradi prispevka »Novak Đoković licemerec in bolan hinavec, po drami izgon iz Avstralije«, ki je bil objavljen 5. 1. 2022 na portalu delo.si.

Pritožnik novinarju očita, da je z objavo prispevka kršil 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije (v nadaljevanju kodeksa).

V utemeljitvi kršitve 2. člena je pritožnik zapisal, da že sam naslov članka žali človeško dostojanstvo. »Iskanje senzacionalizma ni in ne more biti zadovoljiv odgovor za tak naslov. Naslov je negativna vrednostna sodba človeka, njegove osebnosti, saj ne komentira dejanj nekoga, ampak zelo direktno žali dostojanstvo. Menim, da bi avtor moral izbrati kak manj žaljiv naslov, saj ste novinarji v prvi vrsti zgled integritete in spoštljive komunikacije. Več bralcev vidi samo naslov, kot jih prebere vsebino, zato je zelo pomembno, kaj sporočamo v naslovu.«

Pritožnik je k temu dodal: »Če jaz napišem z velikimi črkami na naslovnici da je xy licemerka in bolana hinavka? Verjetno vam ne bi bilo po godu. Spoštovanje pred senzacionalizmom. Vaša odločitev bo precedens za naprej, zato dobro razmislite, kakšen svet pomagate soustvarjati, preden razsodite.«

Novinar Marko Uršič na pritožbo ni odgovoril.

SKLEP:

Novinar Marko Uršič je kršil 2. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: Razsodišče je izhajalo iz dejstva, da 2. člen kodeksa obravnava osebno žaljivo podajanje podatkov in dejstev. Obenem je tehtalo pravico do svobode govora in dejstvo, da se besede iz naslova nanašajo na javno osebnost, ki obenem s svojim ravnanjem vpliva na številne ljudi po svetu (pri tehtanju med zaščito dostojanstva in pravico do svobode govora pri javnih osebnostnih običajno veljajo strožja merila za ugotavljanje kršitve dostojanstva zaradi zapisov v medijih). Odločilo je, da gre v konkretnem primeru za osebno žalitev in zato za kršitev 2. člena kodeksa.

Novinar na pritožbo ni odgovoril. Razsodišče je zato samo preverilo izvirno izjavo, ki naj bi jo Marko Uršič uporabil za naslov članka. Ugotovilo je, da je nekdanji avstralski profesionalni teniški igralec Sam Groth v kolumni za Herald Sun uporabil izraz »bolna hinavščina«. Naslovil je torej dejanje Novaka Đokovića in ne njega samega, kot je to storil novinar, ki je njegovo izjavo obenem neustrezno prevedel, prav tako pa je v naslovu ni dal niti v narekovaje. Bralci tako niso mogli že na prvi pogled razbrati, da gre za citat.

Beseda licemerec je v slovarju fran.si označena kot ekspresivna, pomeni hinavec. Torej je novinar uporabil izraza z enakim pomenom. Beseda hinavec ni posebej označena, pomeni pa »kdor skriva svoje prave namene, se dela drugačnega, boljšega, kot je.« Sporna pa je kombinacija besed »bolan hinavec« v naslovu. Po mnenju razsodišča ta besedna zveza pomeni osebno žaljivo predstavitev.