Prekinitev postopka DSO Gornja Radgona in Občina Gornja Radgona proti Borisu Cipotu, Prava

Novinarsko častno razsodišče je na seji 7. julija 2022 razpravljalo o dejstvu, da je novinar Boris Cipot, zoper katerega je odvetnica Renata Jakič v imenu pritožnikov DSO Gornja Radgona in Občina Gornja Radgona, vložila pritožbo na razsodišče, 16. junija 2022 preminil.

Razsodišče je primer že obravnavalo, razsodnica poročevalka je pripravila tudi predlog odločitve, vendar pa se je zaradi smrti novinarja odločilo, da postopek prekine. Iz pietetnih razlogov posthumno ne bo sprejemalo odločitev o morebitni kršitvi Kodeksa novinarjev Slovenije. Razlog za prekinitev postopka pa je tudi postopkovne narave, saj novinar ne bi mogel sprejeti odločitve ali izkoristiti možnosti obnove postopka.

Sklep razsodišča se torej glasi, da v primeru DSO Gornja Radgona in Občina Gornja Radgona proti novinarju prava.si Borisu Cipotu, postopek prekine.