Sindikat novinarjev Slovenije, zanj Mojca Zabukovec, proti Jadranki Rebernik in Saši Banjanac Lubej, TV Slovenija

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Irena Brejc, Ranka Ivelja, Nataša Štefe, Sanja Gornjec (članice in člani) je na seji 7. julija 2022 v primeru Sindikat novinarjev Slovenije, zanj Mojca Zabukovec, proti Jadranki Rebernik, odgovorni urednici informativnega programa TV Slovenija, in Saši Banjanac Lubej, urednici oddaje TV Dnevnik, ugotovilo, da sta urednici kršili Kodeks novinarjev Slovenije.

Primer: Sindikat novinarjev Slovenije, zanj Mojca Zabukovec, proti Jadranki Rebernik, odgovorni urednici informativnega programa TV Slovenija, in Saši Banjanac Lubej, urednici oddaje TV Dnevnik

Sindikat novinarjev Slovenije, zanj glavna tajnica Mojca Zabukovec, se pritožuje zaradi televizijskega prispevka »Zaposleni na RTV SLO izrazili nezadovoljstvo«, objavljenega 7. marca 2022 v Dnevniku na Televiziji Slovenija. Pritožnik zatrjuje, da so bile v prispevku zamolčane ključne informacije za razumevanje obravnavane teme.

Povzetek pritožbe:

4 . člen kodeksa je mnenju pritožnika kršen, ker v prispevku niso bila celovito predstavljena stališča zaposlenih v informativnih programih in drugih uredništvih RTV Slovenija, s katerimi so razpolagali v uredništvu Dnevnika. Zamolčane informacije oz. izjave so po oceni pritožnika ključne za celovito razumevanje situacije.

Kot navaja pritožnik, v televizijskem Dnevniku objavljeni prispevek sporoča, da so se zaposleni na novinarski konferenci, ki je bila pred glavnih vhodom v javni zavod RTV Slovenija 7. marca ob 13.15, osredotočili na politične pritiske od zunaj. Zaposleni, kar je pritožnik v pritožbi podprl tudi z izjavami z novinarske konference, pa so v pretežni meri pripovedovali o pritiskih znotraj hiše, njihova kritika je bila usmerjena predvsem na vodstvo RTV Slovenija.

Po oceni pritožnika televizijsko poročanje v Dnevniku daje vtis, da zaposleni na RTV Slovenija opozarjajo (zgolj) na zunanje (politične) pritiske in želijo, da jih vodstvo pred njimi zaščiti. Z voditeljičinim povzetkom izjave generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha televizijski prispevek daje tudi vtis, da vodstvo javne radiotelevizije podpira zaposlene in da jih bo pred pritiski zaščitilo, pri čemer pa prispevek izpušča, kar so na novinarski konferenci izpostavili zaposleni, da je prav vodstvo zavoda del problema.

Z vsebino celotne novinarske konference sta bili tako urednica oddaje kot odgovorna urednica seznanjeni, sporočilo zaposlenih so pred tem celovito povzeli tudi na spletnem portalu MMC RTV Slovenija, poudarja pritožnica. Ob tem dodaja, da je bil na podlagi javno dostopnih informacij novinarski prispevek, predviden za objavo v TV Dnevniku, umaknjen in spremenjen. To je v sporočilu zaposlenim zapisal avtor prvotnega prispevka, med drugim je pojasnil, da je po dogovoru z urednico Dnevnika Banjanac Lubej pripravil vest in izjave treh zaposlenih, a je bila objavljena izjava le enega zaposlenega, pa še to ne tista, ki jo je pripravil avtor.

Ker poročanja o novinarski konferenci ni prevzel drug novinar ali novinarka, glede na hierarhijo odgovornosti v informativnem programu pritožnik ocenjuje, da je novinarsko dolžnost celovitega poročanja po 4. členu kodeksa prevzela urednica oddaje, odgovorna urednica informativnega programa pa mora »spoštovati novinarske standarde, Münchensko deklaracijo, kodeks ter programske standarde in merila«, kot je opredeljeno v statutu zavoda RTVS.

Odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Jadranka Rebernik se na poziv NČR ni odzvala, urednica oddaje TV Dnevnika Saša Banjanac Lubej pa je v odzivu priznala svojo napako in pojasnila okoliščine, ki so do nje pripeljale.

Kot je pojasnila Banjanac Lubej, je novinar sprva pripravil vest s tremi izjavami z novinarske konference. Razpravljala sta tudi o tem, da bi zadevo razširil v prispevek, skupaj z odzivom vseh vpletenih, vključno z vodstvom RTVS in odgovorno urednico. Ko je to predlagala odgovorni urednici, je Rebernik temu ostro nasprotovala, še več, zahtevala je »okleščeno vest« z eno izjavo in na koncu svoj podpis pod TV Dnevnik pogojevala s tako spremenjeno vestjo. Pritiski so dosegli vrhunec tik pred začetkom oddaje ob 19. uri, zatrjuje urednica, ki dodaja, da si je ves dan prizadevala za profesionalno pokrivanje dogodka, v razpravi z odgovorno urednico je tudi argumentirala, da je o dogajanju obširno poročal MMC, vključno s posnetkom celotne novinarske konference zaposlenih na RTVS. Menila je, da bi bilo nenavadno, če v Dnevniku ne bi imeli celovitega poročila.

Po mesecu dni na položaju urednice TV Dnevnika je pritisku odgovorne urednice na koncu popustila predvsem zato, ker je le-ta njej neposredno nadrejena odgovorna oseba. Tako je objavila vest z izjavo v spremenjeni obliki, druga napaka pa je bila, piše Saša Banjanac Lubej, da »sem se pod ta TV Dnevnik podpisala«. V tistih stresnih trenutkih ni pomislila na možnost, da bi lahko podpis pod oddajo zavrnila, je še navedla.

V naslednjih dneh je o okoliščinah obvestila tako vpletene kot ostale kolege, novinarje in urednike, na sestanku Aktiva novinarjev TV Slovenija, ki so pojasnila po njenih navedbah sprejeli z razumevanjem.

Za odločitev Banjanac Lubej prevzema odgovornost in jo doživlja »kot prvi madež v svoji 30-letni novinarski karieri«.

SKLEP:

Odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik in urednica oddaje Dnevnik na TV Slovenija Saša Banjanac Lubej sta kršili 4. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Obrazložitev: 4. člen kodeksa določa, da novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme. Gleda na dokazila, ki jih je predložil pritožnik, pa tudi iz priznanja napake s strani urednice TV Dnevnika, je NČR ugotovil očitano kršitev. NČR pritrjuje stališču pritožnika, da bi, če ne bi bil dostopen celoten posnetek novinarske konference in o njej ne bi poročali drugi mediji, javnost dobila vtis, da se nad zaposlenimi na RTV izvajajo zunanji pritiski, vodstvo pa da jih bo pri tem zaščitilo. Zaposleni so na tiskovni konferenci 7. marca opozorili predvsem na dejanja vodstva RTV Slovenija. NČR ob tem ugotavlja, da sta odgovorna urednica in urednica oddaje razpolagali z vsemi informacijami za celovito poročanje o dogodku in njegovem ozadju, a sta prvotni prispevek s tremi izjavami, ki so celovito predstavljale dogajanje, umaknili oz. spremenili.

Novinarsko častno razsodišče je pri odločitvi upoštevalo tudi pojasnilo okoliščin nastajanja prispevka, ki jih je v odzivu podala urednica oddaje Banjanac Lubej ter njeno priznanje napake in prevzem odgovornosti, vendar zaključilo, da je to ne odvezuje odgovornosti za kršitev 4. člena.

Razsodišče ocenjuje, da gre v primeru posega, s katerim je odgovorna urednica spremenila vsebino in pomen prispevka s tiskovne konference o pritiskih na novinarje RTV Slovenija, za cenzuro.