Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k. o. (AIPA) proti Petru Trudnu in oogovornemu uredniku Jožetu Biščaku, Demokracija

Stališče NČR DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (v nadaljevanju NČR), v sestavi Tatjana Pirc (predsednica), Brane Piano (podpredsednik), Peter Merc, Sanja Gornjec, Urban Červek, Sonja Merljak Zdovc, je na seji 26. 5. 2022 v primeru Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k. o. (AIPA) proti Petru Trudnu, novinarju tiskanega medija Demokracija, in proti Jožetu Biščaku, takratnemu odgovornemu uredniku tiskanega in elektronskega medija Demokracija, ugotovilo, da sta novinar Peter Truden in odgovorni urednik Jože Biščak kršila Kodeks novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: kodeks). Irena Brejc se je glasovanja vzdržala.

Primer: Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije, k. o. (AIPA) proti Petru Trudnu, novinarju tiskanega medija Demokracija, in proti Jožetu Biščaku, takratnemu odgovornemu uredniku tiskanega in elektronskega medija Demokracija

Gregor Štibernik, direktor AIPA, se v imenu AIPA pritožuje zaradi članka Ugrabljene avtorske pravice avtorja Petra Trudna, objavljenega 4. novembra 2021 v tiskanem mediju Demokracija.
AIPA zatrjuje, da so v članku navedene neresnične in nepreverjene trditve, novinar pritožniku ni dal priložnosti, da se o njih izjasni.

Povzetek pritožbe:

10 . člen kodeksa naj bi novinar po mnenju pritožnika kršil z objavo napovednega udarnega naslova Ugrabljene avtorske pravice in z grafično naslovno podobo s podatki o 128,7 milijona evrov veliki razliki med zbranimi in razdeljenimi sredstvi iz naslova rabe avtorskih pravic; poleg tega je članek v celoti posvetil AIPA in njenemu delovanju. S tem naj bi povprečnemu bralcu sporočal, da sta AIPA in njen direktor odgovorna za 130 domnevno izgubljenih milijonov oziroma da si jih je AIPA prisvojila, kar je popolnoma neresnično. Že sam naslov z uporabo pojma »ugrabljen« laičnemu bralcu sugerira, da je šlo za nezakonito ravnanje.

1 . člen kodeksa naj bi novinar v članku kršil z več neresnicami. Novinar ni opravil niti primarnega preverjanja podatkov o tem, kdo je direktor AIPA. V članku je tako navedel, da je direktor AIPA Martin Štibernik, kar ne drži, saj je direktor AIPA Gregor Štibernik. V članku je objavljena tudi napačna fotografija: namesto fotografije Gregorja Štibernika je bila objavljena fotografija Martina Štibernika. AIPA po zatrdilih pritožnika ne deluje nezakonito in ne posluje v sivi coni, kakor nakazuje članek, delitev sredstev pa opravlja redno in v skladu z zakonom. Prav tako naj bi bile neresnične druge navedbe, kot so: da je AIPA Petru Bratuši onemogočil kandidaturo, da ima AIPA za leto 2020 15 milijonov nerazdeljenih sredstev, visoki odvetniški stroški …

3 . člen kodeksa naj bi novinar kršil, ker ni kontaktiral oziroma pridobil mnenja pritožnika v zvezi z vsemi hudimi obtožbami zoper pritožnika. Novinar z AIPA v zvezi s člankom sploh ni stopil v stik.

4 . člen kodeksa naj bi novinar kršil, ker je zamolčal podatke iz odgovora ministrstva za gospodarstvo, s katerim je očitno razpolagal. Če bi razkril vse podatke, bi bilo bralcem jasno, da je AIPA najučinkovitejša med kolektivnimi organizacijami v Sloveniji. Novinar je po mnenju pritožnika v članku nanizal le podatke, ki naj bi diskreditirali AIPA.

18 . člen kodeksa naj bi novinar kršil z navedbami glede odločbe FURS, pri čemer ni opozoril, da odločba FURS še ni pravnomočna.

Novinar Peter Truden in odgovorni urednik Jože Biščak se nista odzvala na poziv NČR.

SKLEP:

Peter Truden in takratni odgovorni urednik Jože Biščak sta kršila 1., 3., 4. in 18. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, nista pa kršila 10. člena kodeksa.

Obrazložitev: 10. člen kodeksa določa, da napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine, primerno mora biti označena tudi simbolna ali arhivska slika. Glede na dokazila (ki jih je predložil pritožnik), Novinarsko častno razsodišče ni ugotovilo kršitve tega člena. Članek problematizira razdelitev sredstev iz naslova avtorskih pravic, na kar nakazuje tudi naslov Ugrabljene avtorske pravice. Sam naslov je metaforičen in ne kaže na to, da je prišlo do kaznivega dejanja ugrabitve, temveč da avtorjem niso bila izplačana vsa sredstva, ki jim pripadajo. Naslov torej povzema vsebino, s katero se v nadaljevanju ukvarja članek.

Skladno s 1. členom kodeksa mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Pritožnik je v pritožbi navedel, da naj bi novinar v članek vključil več neresnic, pri čemer je AIPA zahtevala objavo popravka oziroma prikaza nasprotnih dejstev. Popravek je bil objavljen, a le v zvezi z napačno navedenim imenom direktorja AIPA. Pritožnik je v pritožbi ustrezno podkrepil svoje navedbe glede neresničnosti drugih dejstev (na primer glede onemogočanja kandidature Petru Bratuši, 15 milijonov nerazdeljenih sredstev za leto 2020 …), novinar in odgovorni urednik pa se glede pritožbe nista izjasnila oziroma pojasnila, na kakšen način sta preverjala informacije, zato je razsodišče ugotovilo kršitev 1. člena kodeksa.

Novinar in odgovorni urednik prav tako nista izkazala, da je novinar pritožnika kontaktiral v zvezi s člankom, ki vsebuje hude obtožbe, kar zahteva 3. člen kodeksa. Posledično je NČR ugotovilo kršitev 3. člena kodeksa.

Razsodišče je ugotovilo tudi kršitev 4. člena kodeksa. Novinar je namreč v članku navajal le skupni znesek nerazdeljenih sredstev iz naslova avtorskih pravic, ni pa navedel zneskov po posameznih organizacijah in drugih podatkov iz odgovora ministrstva, ki bi razbremenili AIPA.

Razsodišče je ugotovilo kršitev 18. člena kodeksa, saj novinar v članku ni opozoril, da odločba FURS še ni pravnomočna.