Priporočilo razsodišča glede konflikta interesov Tjaše Slokar Kos

Odgovorna urednica informativnega in športnega uredništva POP TV Tjaša Slokar Kos se je 26. 7. 2022 obrnila na Novinarsko častno razsodišče, ko je kandidaturo za predsednico države napovedala Marta Kos. Pojasnila je, da je s kandidatko v sorodstvenem razmerju in zato v vsaj navideznem konfliktu interesov. Prosila je za mnenje razsodišča za ravnanje v tem primeru, da bi čimbolj zadostila novinarskemu kodeksu.

Novinarsko častno razsodišče je o tem, kako v skladu s profesionalnimi standardi zaščititi zaupanje javnosti v nepristranskost uredniških odločitev POP TV ob spremljanju predsedniških volitev, sprejelo sledeče stališče:

Tjaša Slokar Kos, odgovorna urednica informativnega in športnega uredništva POP TV, je Novinarsko častno razsodišče prosila za mnenje glede konflikta interesov zaradi sorodstvene vezi s predsedniško kandidatko. Konflikt interesov opredeljujejo členi Kodeksa novinarjev Slovenije od 24. do 27. člena, najbolj splošen je 24. člen, ki zahteva, da mora novinar, če je vpleten v dogodke, o katerih poroča, in je v konfliktu interesov, to razkriti ali se iz poročanja izločiti. V skladu s 26. členom se mora novinar izogibati dejanskih in tudi navideznih konfliktov interesov. Kodeks torej zahteva, da se novinar oziroma urednik izloči iz poročanja oziroma javnosti razkrije povezave, zaradi katerih bi lahko bil v konfliktu interesov. Glede na to, da gre v tem konkretnem primeru za sorodstveno razmerje med odgovorno urednico in predsedniško kandidatko, razsodišče meni, da naj se urednica na ustrezen način izloči iz vseh uredniških odločitev, povezanih s predsedniško kampanjo ter soočenji kandidatk in kandidatov. Svojo odločitev naj na transparenten način pojasni javnosti. Predlagamo, da POP TV objavi pravil spremljanja predsedniških volitev tokrat doda tudi pojasnilo o načinu izogibanja dejanskega ali navideznega konflikta interesov odgovorne urednice. Razsodišče namreč meni, da v tem primeru le razkritje sorodstvenih vezi odgovorne urednice in predsedniške kandidatke brez hkratne izločitve iz uredniškega odločanja ne bi v zadostni meri prepričalo javnosti, da sorodstveno razmerje ni vplivalo na poročanje o kandidatki.

https://www.24ur.com/novice/slovenija/volilna-pravila-volitve.html

Po odstopu Marte Kos od kandidature za predsednico države razsodišče ugotavlja:

V zvezi s prenehanjem dejanskega ali navideznega konflikta interesov odgovorne urednice informativnega in športnega programa POP TV Tjaše Slokar Kos zaradi sorodstvene vezi z zdaj že bivšo predsedniško kandidatko Marto Kos, Novinarsko častno razsodišče ugotavlja, da ni več razloga za izločitev urednice iz uredniških odločitev, povezanih s predsedniško kampanjo in soočenji predsedniških kandidatov in kandidatk.

Novinarsko častno razsodišče ob tem pozdravlja proaktivno držo urednice in medija, ki sta z veliko odgovornostjo obravnavala problem konflikta interesov in sprejela tudi vse potrebne korake za zagotovitev najvišje možne integritete medija v javnosti.