Zavržba pritožbe Eve Toplak proti Lovru Kastelicu, Slovenske novice

Novinarsko častno razsodišče je 28. 9. 2022 prejelo pritožbo Eve Toplak, v kateri novinarju Slovenskih novic Lovru Kastelicu v prispevku z naslovom Mariji ukradli 10 ton krompirja, ki je bil 30. 8. 2022 objavljen v Slovenskih novicah, očita kršenje 1., 2. in 3. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. Razsodišče je ugotovilo, da pritožba ni ustrezna za začetek postopka, zato je pritožnico pozvalo, da jo dopolni, in sicer, da ji priloži kopijo novinarskega prispevka in navede, kateri členi kodeksa naj bi bili kršeni in s čim. Kršitve naj bodo obrazložene. Obvezna je tudi izjava, da pritožnik v zadevi, ki je predmet pritožbe na NČR, ni in do zaključka postopka pri NČR ne bo vložil ovadbe ali zasebne tožbe zaradi katerega od kaznivih dejanj ali vložil (civilne) odškodninske tožbe.

Ker pritožnica pritožbe kljub pozivu k dopolnitvi ni ustrezno dopolnila, jo je razsodišče v skladu z 9. in 12. členom Pravilnika o delu razsodišča, zavrglo.