Zavržba pritožbe Luke Gašpariča proti Alešu Andloviču, Slovenske novice

Novinarsko častno razsodišče je 27. 10. 2022 prejelo pritožbo Luke Gašpariča, v kateri Alešu Andloviču v prispevku Luka vzel sekiro in nož ter jo iznakazil, ki je bil 5. 9. 2022 objavljen v Slovenskih novicah, očita kršenje novinarskih etičnih standardov. Pritožnik ne navaja kršitve konkretnega člena Kodeksa novinarjev Slovenije, prav tako sam ugotavlja, da je pritožbo oddal zunaj 30 dnevnega roka za oddajo pritožbe.

Ne glede na vsebinsko relevantnost pritožbe razsodišče v skladu z 11. členom Pravilnika o delu razsodišča ugotavlja, da mora biti pritožba oddana najpozneje v 30. dneh od objave prispevka, ki je predmet pritožbe. Prispevek, na katerega se nanaša pritožba, je bil objavljen 5. 9. 2022, pritožbo pa je razsodišče prejelo 27. 10. 2022, kar je več kot 30 dni po objavi prispevka. Razsodišče ugotavlja, da je pritožnik zamudil rok za oddajo pritožbe, zato jo je razsodišče v skladu z 11. členom Pravilnika zavrglo.