Zavržba pritožbe podjetja Konim proti Vanji Brkić, Dnevnik

Novinarsko častno razsodišče je 28. 9. 2022 prejelo pritožbo podjetja Konim, zanj odvetniška družba Fincinger, v kateri novinarki Vanji Brkić v prispevkih, ki se nanašajo na stavbo, katere lastnik je Konim d.o.o. in so bili objavljeni v časniku Dnevnik, očita kršenje novinarskih etičnih standardov oziroma 12. in 17. člena Kodeksa novinarjev Slovenije. V pritožbi pritožnik ne navaja kršitev konkretnih členov Kodeksa novinarjev Slovenije, po posameznih prispevkih, zadnji prispevek, na katerega se nanaša pritožba, pa je bil objavljen 29. julija 2022.

Pritožba na Novinarsko častno razsodišče mora biti pripravljena v skladu s Pravilnikom o delu razsodišče in navodili, kako se pritožiti. V skladu z 11. členom Pravilnika mora biti pritožba oddana najpozneje v 30. dneh od objave prispevka, ki je predmet pritožbe. V tem primeru je bila pritožba na razsodišče poslana 28. 9. 2022, prispevki, na katere se nanaša pritožba, pa so bili vsi objavljeni več kot 30 dni od prejema pritožbe, zadnji 29. julija 2022. Razsodišče je v skladu z 11. členom Pravilnika pritožbo zavrglo, saj ni bila poslana v 30. dneh od objave prispevka, na katerega se nanaša.